Nieuwe projectoproep Pajottenland+

Sedert het Pajottenland in 2002 voor de eerste keer werd uitgeroepen tot Leadergebied zijn er al een serieus aantal projecten gerealiseerd die de regio hebben vooruitgeholpen. Gemeentebesturen, OCMW’s, lokale en regionale vzw’s, die begaan zijn met dit plattelandsgebied, konden hun noden en ideeën in realiteit omzetten. Hiervoor ontving (en ontvangt) het Pajottenland middelen van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant.

“We lopen stilaan naar het einde van de huidige (en derde) Leaderperiode in het Pajottenland”, vertelt Jos Huwaert, coördinator van Pajottenland+. “Er zijn nog een aantal noden die kunnen worden verholpen. Voor een aantal van die noden weten we dat er in het Pajottenland al ideeën zijn om ze te verhelpen. Misschien brengt de nieuwe projectoproep soelaas. Voor projecten binnen de drie volgende thema’s ‘leefbare dorpen’, streekidentiteit’ en ‘duurzame energie’ kunnen geïnteresseerden zich melden bij ons secretariaat, en dat tot eind januari 2020. Maar heb je een idee, neem nu al gerust contact op. Er is ongeveer 300.000 euro beschikbaar.”

 “Wij zoeken jouw ideeën… om ze samen uit te werken”

Organisaties en openbare besturen uit de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal kunnen me deze beschikbare middelen projecten rond plattelandsontwikkeling en -vernieuwing realiseren.

Huwaert: “Het is de bedoeling om te werken aan de specifieke noden van het Pajottenland en tegelijkertijd de eigenheid van de regio te versterken. En wie kent de mogelijkheden en de knelpunten van een streek beter dan de mensen die er wonen, werken en zich ontspannen? Voor het uitwerken van Leaderprojecten komen de drie volgende thema’s aan bod: ‘duurzame energie en klimaatadaptatie’, ‘leefbare dorpen’ en ‘promotie via streekidentiteit’.“

Projectvoorstellen nu digitaal indienen via het e-loket

Voor projectuitvoering vanaf 1 oktober 2020, en met een looptijd tot maximaal 31 december 2022, kunnen volledig ingevulde projectvoorstellen alleen digitaal worden ingediend. Een projectidee of voorstel moet je aanmelden via mail ten laatste op 31 januari 2020. Voor geïnteresseerde projectindieners organiseren we een opleiding ‘e-loket’ in het secretariaat van Pajottenland+, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal.   

Heb je nog vragen of een idee voor een project?

Met vragen en bespreking van projectideeën kan je terecht bij jos.huwaert@pajottenland.be. Schrijf je idee kort en duidelijk neer en mail het tegen 31 januari 2020 naar jos.huwaert@pajottenland.be, de coördinator van Pajottenland+. Vergeet je adres en telefoonnummer niet te vermelden, want we zullen nadien met jou contact opnemen.

Na de aanmelding (31/1/2020) kan je jouw project indienen via het e-loket van de Vlaamse Landmaatschappij. Belangrijk is te vermelden binnen welk(e) thema(’s) van Pajottenland+ jouw projectidee past. De volledige informatie over de projectoproep en de ontwikkelingsstrategie vind je op www.pajottenland.be onder het blokje ‘Leader projectoproep 2019-2020’. Voor verdere vragen contacteer je Jos Huwaert via mail of op 054 / 500 245. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?