Nieuwe namen kandidaten bekend gemaakt op Valentijnsreceptie LEF (met aanvulling)

LENNIK – De jongste Lennikse politieke partij LEF hield deze middag haar eerste Valentijnsreceptie. Eddy Warrand schetste hoe het allemaal begon en noemde al enkele kandidaten die al zeker op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zullen staan.

De receptie werd gehouden in de sfeervolle lokalen van Huis Vossen. Bij een gepaste drank en lekkere hapjes heette Eddy Warrand de aanwezigen welkom. Hij vertelde hoe de kiemen voor zijn jonge partij enkele jaren geleden ontstonden. “Een unanieme beslissing om achter de sporthal een bescheiden sportaccommodatie (waaronder een Finse piste) aan te leggen, werd enkele uren later door de toenmalige burgemeester ongedaan gemaakt. De burgemeester liet de werken stil leggen. De burgemeester liet de Belgische vlag voor het gemeentehuis weg halen en bleef dat volhouden zonder een collegebeslissing. Pas veel later werd zijn voorstel door een verdeelde gemeenteraad goed gekeurd. De kosten voor de oprichting van een voorpost in Tollembeek waren niet gekend door het schepencollege. De burgemeester bleef zijn ontslag uitstellen omdat hij door BHV in de kijker liep. Nu zitten we opgescheept met een onervaren burgemeester”, zegt Warrand.

Warrand gaf toe dat het niet gemakkelijk is om een volledige lijst samen te stellen voor de gemeenteraad. Hij doet een oproep tot kandidaten. “We zoeken vooral nog vrouwen die hun mannetje kunnen staan maar ook mannen die hun vrouwtje kunnen staan”, glimlacht Warrand. Hij maakte de namen bekend van kandidaten waarvan het al zeker is dat ze op de LEF-lijst willen staan. “Dat zijn Patrick de Bondt, Frans Cobbaert, Jean Van Droegenbroeck, Dirk Dieudonné, Ann Maté, Jinka Raemdonck en Liliane De Coster.  Er zijn nog andere kandidaten waarvan we de namen niet kunnen bekend maken. Het zijn mensen die nieuw zijn ion de politie maar ook mensen die voordien op andere lijsten stonden”, beweert Warrand. Eddy Warrand stelde ook dat hij er zeker van is dat er een voorakkoord bestaat tussen LVB en CD&V.

De toespraak van Eddy Warrand: 

"Vorig jaar was een bijzonder jaar in de politieke geschiedenis van Lennik…  een verdeelde partij, een verdeeld college, een verdeelde gemeenteraad, een burgemeester die het  LEF niet heeft om te zeggen waarom hij ontslag neemt …

Laten we duidelijk zijn, laten we het LEF hebben om te zeggen waarom dit allemaal is kunnen gebeuren!

Politieke macht, mediageilheid hebben er voor gezorgd dat alles verkeerd is beginnen lopen.

Het begon bij een burgemeester die maanden en jaren zei dat hij “zijn plaats ging afstaan” maar dan plots doodleuk zei…  en ik citeer “ik kan nu niet stoppen omdat ik te veel in de belangstelling sta”.

Een tweede druppel waren de geplande verfraaiingswerken achter de sporthal… een eensgezind college beslist om hier een beperkte atletiekpiste aan te leggen en de sportvelden te verbeteren. De avond voor de aanvang van de werken vergaderen we hier nog over met het voltallige college… alles was in orde… Na de vergadering ga ik samen met de toenmalige burgemeester de trap van het gemeentehuis af en hij zegt doodleuk… en ik citeer “Ik ga de werken morgen laten stilleggen”…

Een derde druppel is een symbolische druppel maar eentje met zware gevolgen… de vlaggenkwestie!

We beslissen om gedurende een aantal weken enkel de Vlaamse Leeuw te heisen… weken werden maanden en nog langer… (en om een lang verhaal kort te maken…) er groet onenigheid in het college omdat we hier allemaal worden over aangesproken… het college, eensgezind zegt dat het welletjes geweest is … het bestuur van mijn voormalige fractie zegt dat het welletjes geweest is… behalve … ja en jullie weten het wel…

Dit dossier komt gedurende verschillende maanden terug op de agenda (niet altijd genotuleerd weliswaar) van het college… Er worden adviezen aangevraagd eerst door mezelf, daarna door de heisamaker… beide adviezen waren duidelijk… de gemeenteraad moest zich hierover uitspreken… het heeft nog maanden geduurd alvorens de heisamaker zijn eigen aangevraagde advies heeft willen volgen… zelfs de collega’s van toen nog Lennik 2000 vonden het al lang welletjes… Het gemeentehuis is een plek voor iedere burger en niet enkel voor een bepaalde groep…

Ik besliste toen dat ik maar beter niet maar aan de gemeenteraad deelnam zolang de heisamaker zijn eigen advies niet zou volgen… het heeft nog eens drie maanden geduurd vooraleer hij dit gedaan heeft… 

De brokken waren nu voorgoed niet meer te lijmen!

Ik kreeg meer steun van Lennik 2000 dan van mijn eigen fractie. Lennik 2000 is altijd zéér loyaal geweest tegenover mijn vorige fractie en kon zich ook niet mengen in deze debatten. Ik dank hun alvast voor hun steun.

Dat het verhaal nog niet gedaan is ook duidelijk… Héél de gemeenteraad is verkeerd ingelicht geworden over het dossier van de voorpost… Het college was niet op de hoogte van de geplande kosten… In het college is het de gewoonte dat iedereen zich met zijn eigen dossiers bezighoudt en de financiële toestand van de gemeente in het achterhoofd houdende zijn we er NOOIT vanuit gegaan dat deze operatie ons zoveel zou gaan kosten!

Laat me duidelijk zijn! Die gemeenten (bediend door de voorpost) hebben inderdaad een probleem maar is het een gemeente met financiële problemen die sinterklaas moet spelen voor andere gemeenten? Waarom is de voorpost niet gelinkt aan de brandweer van STAD HALLE? Een stad met een ander budget dan het landelijk Lennik…

Dit dossier was het einde voor een collega in het college met wie ik jaren aan een stuk van hier naar ginder ben gegaan, van wie ik dacht dat het een vriend was… men kan zich vergissen… dat is duidelijk…

Enfin… ik ga er niet verder over doordraaien… maar het is duidelijk… zo kon ik niet verder werken… voeg hier nog de heisa aan toe die we vandaag kennen in het college… een onervaren burgemeester, een verdeelde meerderheid…

Gelukkig waren er dan Jean en Dirk… die al bezig waren met een idee… LEF begon te ontstaan… en op 24 juni van vorig jaar was het zover!

Met LEF willen we een tegenhanger worden van de traditionele partijen… echt die dingen gaan doen die Lennik nodig heeft! Lennik heeft wilskracht nodig om beslissingen te nemen die ons financieel weer gezond maken, we moeten beslissingen nemen om bepaalde evaluaties te maken, over de werken bijvoorbeeld, over windenergie, over het sportbeleid, cultuur…

We moeten samen beslissen hoe we Lennik willen zien in de toekomst…

Dat dit niet evident is, is duidelijk, LEF heeft het LEF om te zeggen dat we niet klaar zijn met de lijstvorming, we zoeken nog – en vooral – gemotiveerde vrouwen, vrouwen met LEF, vrouwen die hun mannetje kunnen staan, maar uiteraard ook een aantal mannen die hun vrouwtje kunnen staan…

Wel ik ga jullie niet langer onderhouden met politiek gelul… en ga jullie verder laten genieten van onze Valentijnsreceptie…

Ik dank alvast de aanwezigen voor hun medewerking en steun.

Zoals de smurfen zouden zeggen… we gaan er een gemurft jaar van maken zeggen wij … we gaan er een geLEFT jaar van maken !"


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?