Nieuwe naam voor CKO 't Breugelkind

TERNAT - CKO ’t Breugelkind vzw heet voortaan Infano, wat in het Esperanto 'kinderen betekent. Dat er voor een woord uit het Esperanto gekozen werd, is trouwens niet eens zo toevallig.

Katrien Verhegge, Administrateur Generaal van Kind en Gezin, kreeg afgelopen weekend de eer de nieuwe naam te onthullen op de opening van een nieuw kinderdagverblijf van 't Breugelkind in Sint-Agatha-Berchem.

"We willen 't Breugelkind wereldwijd bekendheid, populariteit, aanzien en verstaanbaarheid  verschaffen.  Om alle grenzen open te stellen houden we ’t Breugelkind daarom voor een tweede keer boven de doopvont", vertelt Stephan Plattiau, Algemeen Directeur van de vzw, trots. "’t Breugelkind heet voortaan ‘Infano’, wat in het Esperanto 'kinderen' betekent."

Het Esperanto is een taal die ontworpen is om mensen uit verschillende landen moeiteloos met elkaar te laten communiceren. "Esperanto wordt al ruim 100 jaar praktisch toegepast en heeft bewezen een springlevende taal te zijn waarin alle nuances van het menselijk denken kunnen worden uitgedrukt. ‘t  Breugelkind heeft ook de wens en de taak met alle kinderen van de wereld om te gaan en het Esperanto zou het ons in deze opdracht al een heel stuk eenvoudiger maken! De volgende leuze: “Kinderen van waar dan ook ter wereld, INFANO is er voor jullie!“ sluit dan ook perfect aan bij deze visie.", besluit Stephan Plattiau.

Meer over Infano

't Breugelkind vzw is de grootste privéspeler op de markt van de kinderopvang in België en heeft haar hoofdzetel in Ternat. 't Breugelkind vangt elke dag 8.000 kinderen op in 101 locaties, verspreid over meer dan 38 gemeenten. Meer dan 300 medewerkers zetten zich elke dag in om de kinderen de beste zorgen te geven in kinderdagverblijven, binnen- en buitenschoolse opvang, dienst voor onthaalgezinnen en bedrijfsopvang. 't Breugelkind heeft ook een eigen studie- en adviescentrum om lokale besturen en kinderopvangdiensten te helpen hun diensten te optimaliseren


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?