Nieuwe laag asfalt voor Ninoofsesteenweg tussen Hunselstraat en Braambos

Wegen en Verkeer brengt tussen 14 en 18 december in twee fasen een nieuwe laag asfalt aan op de Ninoofsesteenweg tussen de Hunselstraat en Braambos.

Over een lengte van anderhalve kilometer wordt eerst de oude asfaltlaag weggefreesd en wordt er onmiddellijk een scheurbestendige kleeflaag gespoten. Deze extra beschermlaag zorgt ervoor dat er in de toekomst minder gemakkelijk scheuren en oneffenheden optreden in de rijweg. De volgende werkdag wordt er dan telkens een nieuwe laag asfalt aangebracht.

Opgelet:

Tijdens het aanbrengen van de beschermende laag en het aanbrengen van de asfaltlaag worden de zijstraten volledig afgesloten en is er ook geen plaatselijk gemotoriseerd verkeer mogelijk. Asfalteringswerken zijn ook sterk afhankelijk van het weer.

Werken in twee fasen per rijrichting

Het doorgaand verkeer kan in beide richtingen telkens op 1 rijstrook langsheen de werfzone rijden. Voor het lokale verkeer worden in de werfzone een aantal zijstraten afgesloten van de Ninoofsesteenweg (N8). Sommige straten zijn doodlopend. Via een bewonersbrief wordt aan de omwonenden gevraagd om hun auto elders te parkeren voor deze korte periode.

Werfzone in de rijrichting van Brussel vanaf maandag 14 december t.e.m. dinsdag 15 december.

Straten die afgesloten worden en waarvoor een lokale omleiding geldt via andere kant van de Tuitenbergstraat naar de Molenstraat, de Puttekensveldweg om dan via de Luitenant Jacopsstraat  de Ninoofsesteenweg te bereiken :

  • Hunselveldweg
  • Tuitenbergstraat
  • Openluchtweg

Werfzone in de rijrichting van Brussel vanaf woensdag 16 december t.e.m. donderdag 17 december.

Straten die afgesloten worden en waarvoor een lokale omleiding geldt via de Keverberg of de Kristus Konginslaan en de Ramerstraat om de Ninoofsesteenweg te bereiken :

  • Heidestraat
  • Kleemstraat

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?