Nieuwe Kringwinkel opent met aanbod van 15.000 stuks

In Asse opent 14 december aan de Weverstraat 34 een volwaardige Kringwinkel. De meisjesschool in Zellik waar de  winkel gevestigd was, voldeed niet langer aan de voorgeschreven normen om een Kringwinkel uit te baten. De kosten om het gebouw conform te maken waren te hoog.

“In 2017 neemt Kringwinkel ViTeS de winkels van In & Out over” zegt Steven De Block, verantwoordelijke voor De Kringwinkel in de regio Asse. Op dat moment gaan de gemeente en De Kringwinkel rond de tafel zitten vanuit een gezamenlijke bezorgdheid voor mens en milieu.   “Als gemeente trekken we resoluut de kaart van het hergebruik” zegt schepen Peter Verbiest. “ Asse wil samen met De  Kringwinkel de norm van 7 kg hergebruik per inwoner in 2022, die de OVAM oplegt, halen” vult Verbiest aan. De hergebruikcontainers die op het recyclagepark geplaatst zullen worden sluiten hierbij aan. Tijdens de openingsuren van De Kringwinkel is iedereen welkom met herbruikbare goederen of De Kringwinkel komt ze gratis ophalen.

“De Kringwinkel is een verhaal van goederen en mensen” zegt Ingrid De Roo, verantwoordelijke communicatie van Kringwinkel ViTeS. De Kringwinkel geeft mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt een job en opleiding. In Kringwinkel Asse zelf kunnen  8 mensen aan de slag. Ook achter de schermen, in transport en atelierwerking, zal de nieuwe winkel extra tewerkstelling kunnen genereren. Armoedebestrijding is, naast milieu en tewerkstelling, de derde  pijler waarop de Kringwinkel inzet. Hiervoor gaat De Kringwinkel samenwerken met het OCMW. “We zullen erover waken dat iedereen zijn gading kan vinden in onze winkel, ook mensen met minder financiële middelen” vult Ingrid aan. Vanaf januari zal er in het kader hiervan elke woensdag een aanbod kleren zijn aan 1 euro per stuk. “We willen de winkel zijn van iedereen. Met een divers aanbod van kleding, meubelen, elektra, speelgoed, huisraad, muziek & boeken, fietsen , allemaal te koop aan correcte prijzen en  met garantie denken we toch wel een mooie aanvulling te zijn op het Asses shopgebeuren ” klinkt het bij de Kringwinkel.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?