Nieuwe kennisbank coronavirus scheidt feit van fabel

Sinds de lancering is de online test op coronavirustest.be meer dan driehonderdduizend keer gebruikt. Initiatiefnemer VUB-professor Dirk Devroey wil de mensen hiermee een betere risico-inschatting laten maken, zodat de gezondheidszorg minder belast wordt. Dezelfde reden zit achter de vandaag gelanceerde kennisbank. Dirk Devroey: “In deze crisistijd doen veel onjuistheden de ronde over het virus. Op deze site kan iedereen een fact check maken.”

Gorgelen met zout water, zou helpen. Net als een bezoek aan de sauna. In de strijd tegen het corona-virus doen ook vaak de wildste verhalen de ronde. Professor Dirk Devroey lijst ze op en checkt of ze kloppen. Vaak is het een simpel broodje aap: knoflook beschermt niet tegen het virus. Of het gevolg van te veel fantasie: helikopters spuiten geen desinfecterende middelen tegen corona op straat. Maar soms is moeilijk onderscheid tussen feit en fabel te maken. Plots verlies van smaak of reuk kan inderdaad een teken zijn van besmetting. Of het is wetenschappelijk zeer genuanceerd. Zoals bij de vraag of sommige bloeddrukremmers gevaarlijk zijn bij een besmetting met COVID-19? Antwoord: in theorie misschien, maar in de praktijk zeker niet. Blijf dus die medicamenten tegen hoge bloeddruk nemen.

De kennisbank vindt u op coronavirustest.be.

De coronavirustest

Op de website www.coronavirustest.be kunnen burgers aan de hand van een aantal eenvoudige vragen ook hun risico op besmetting inschatten. De test werd op 5 februari gelanceerd, voordat het coronavirus in België had toegeslagen. Sinds de eerst corona patiënt in het land is gemeld en de versnelling van de pandemie plaats heeft, neemt het aantal bezoekers snel toe, met enkele uitschieters tot over de dertigduizend per dag. Momenteel staat de teller op 322.188.

De test is enkel voor de gebruiker bedoeld. Het biedt geen indicatie over hoeveel besmettingen er zijn. Sommige gebruikers zullen bijvoorbeeld proberen hoe ze positief kunnen scoren.

Sinds twee weken worden alle patiënten met een luchtweginfectie beschouwd als mogelijk besmet met COVID-19. Door deze aanpassing van de gevalsdefinitie scoorden veel meer gebruikers van de test positief. De test is op die manier ook een belangrijk instrument geworden om de verspreiding van het virus tegen te gaan omdat de mogelijks besmette personen op die manier gesensibiliseerd wordt om in afzondering te gaan.

Daarnaast geeft de test ook een indicatie voor wie een advies van de huisarts nodig is. Die is voor alle patiënten met tekens van de infectie en een bijhorende ziekte zoals hartfalen, nierfalen, COPD, kanker etc.

De vragenlijst en het algoritme zijn opgesteld aan de hand van de richtlijnen van de overheid en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De test wordt voortdurend geactualiseerd aan de hand van de meest recente informatie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?