Nieuwe jachtplannen - Jagen 'mag' op Lennikse Markt maar niet in Galmaardse velden

Meer dan drie jaar nadat Vogelbescherming Vlaanderen voor het eerst een boekje opendeed over grootschalig gesjoemel met de jachtplannen in Vlaanderen is de eerste grote stap in de goede richting een feit: digitale jachtplannen. Iedereen kan nu zijn of haar eigendommen laten beschermen tegen jagers.

Uit die jachtplannen blijkt dat er zou mogen gejaagd worden in vele privétuinen maar ook in vele dorpskernen en zelfs de Markt van Lennik is jachtterrein. Op de jachtplannen staan de jachtterreinen ingekleurd in het groen. Een ervaren jager weet natuurlijk dat het verboden is vuurwapens te gebruiken in openbare ruimten en in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Opvallend is ook dat Galmaarden en Bever niet ingekleurd staan als jachtterrein. De Galmaardse burgemeester valt uit de lucht. “Op de Bosberg is het bosgebied eigendom van het Vlaams Gewest maar voor de rest herinner ik me geen enkel schrijven waarin aangekondigd werd dat er in onze gemeente niet mag gejaagd worden. Ik heb me geïnformeerd bij een jachtvereniging en ook zij weten van niets. Het wordt misschien ook een flop zoals de boskaart, die snel weer werd ingetrokken”, aldus burgemeester Pierre Deneyer.

Lees verder onder deze foto

Vogelbescherming is deels tevreden

“De minister beloofde ons vorig jaar makkelijk consulteerbare jachtplannen via Geoloket. Voor iedereen toegankelijk. Wel, die belofte maakte ze waar. Vanaf vandaag zijn de jachtplannen niet langer zorgvuldig opgeborgen, obscure perkamentkaarten die je na een speciale audiëntie kan raadplegen in de catacomben van het provinciale arrondissementscommissariaat. Neen, anno 2017 is er nu eindelijk ook transparantie over het feit of jouw perceel al dan niet ingekleurd staat als jachtterrein”, schrijft de Vogelbescherming.

Een eerste stap: digitale jachtplannen

Vogelbescherming Vlaanderen lanceerde in juni 2015 een bewustmakingscampagne ‘Schiet in Actie (voor correcte en transparante jachtplannen)’ met de bedoeling grootschalige jachtplanfraude aan het licht te brengen en de plannen uit de obscuriteit te halen. Via schietinactie.be kan je percelen aanmelden en laten nakijken of ze al dan niet in jachtgebied liggen. Vervolgens vraagt Vogelbescherming de arrondissementscommissaris of hij of zij de betrokken percelen wil laten uitkleuren als blijkt dat de gronden toch op de plannen staan. De resultaten tot maart 2017 kan je hier nalezen. Illegaal jachtgebied opgedoekt . Eerder deze week bracht ook het weekblad Humo een interessant stuk met eigen bevindingen over de absurditeit van de jachtplannen in Vlaanderen. Je kan het artikel hier nalezen. Mogen jagers in uw tuin?

Vandaag kan je dus zélf via Geoloket, jachtkaart de Vlaamse toegangspoort voor geografische informatie, controleren of jouw grond illegaal is openomen in het jachtplan van een of andere jager of jachtgroep. Wel moeten we er onmiddellijk bij vertellen dat het gaat om de plannen 2016-2017 en nog niet over de recent goedgekeurde plannen 2017-2018. Er zit dus nog wat vertraging op de publicatie. Ga naar ‘kaarten & plaatsen’, klik vervolgens op ‘natuur & milieu’ dan ‘jacht’ en vink vervolgens ‘jachtterreinen’ aan.

Uw eigendom zonder toestemming ingekleurd

En wat met de correctheid van de plannen? Hectaren aan tuintjes, kerkhoven, sportterreinen, scholen, crèches, straten, dorpskommen, enz. die nog steeds zonder enige vorm van toestemming ingekleurd staan? “Daar wordt voorlopig geen pennentrek aan veranderd. Het is aan de burger zelf om zijn eigendom uit de plannen te laten halen, zo redeneert men bij de overheid. Nog steeds de omgekeerde wereld: jagers mogen op bestaande jachtplannen zonder toestemming jouw terrein inkleuren en vervolgens is het aan de eigenaar zelf om te bewijzen dat hij geen toestemming heeft gegeven en de percelen te laten uitkleuren. Ondanks de goede inspanningen in verband met digitalisering is er dus nog heel wat werk aan de winkel. Onze vereniging vroeg alvast om een functie toe te voegen zodat de burger rechtstreeks via de kaart zijn gebied kan laten uitkleuren”, aldus de Vogelbescherming.

Vogelbescherming Vlaanderen doet een oproep tot eigenaren die hun gronden jachtvrij willen maken om hun terrein online via het Geoloket te controleren. Stel je vast dat jouw eigendom onrechtmatig ingekleurd staat op het plan? Laat het hen dan weten via Schietactie.be . Zij zorgen ervoor dat jouw grond terug jachtvrij wordt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?