Nieuwe inrichting moet gemeenteplein veiliger maken

Naar aanleiding van de werken door het Agentschap Wegen en Verkeer aan de Alsembergsesteenweg in Dworp werd er een ontwerp gemaakt om het gemeenteplein veiliger te maken door het herin te richten.

Er is een proefopstelling uitgerold, met 1 inrit en 1 uitrit om het conflict met het dubbelrichtingsfietspad en het voetpad tot een minimum te herleiden. Het aantal conflictpunten vermindert op deze manier van een langgerekt conflictpunt naar twee.

De nieuwe circulatie op het plein is mogelijk doordat de bussen van De Lijn op de rijbaan stoppen en geen aparte bushaven meer hebben. Er werd ook een blauwe zone van maximaal 1 uur ingevoerd om zo steeds voldoende parking aan te bieden aan de klanten van de lokale handelaars. Wanneer de proefopstelling positief geëvalueerd wordt, blijft deze situatie permanent. De tijdelijke waterbakken worden dan vervangen door bloem- en plantenbakken.

Verder is er gezorgd voor een beveiliging van het voetpad op de hoek aan café De 3 Patrijzen, dit voornamelijk voor de kinderen van de Malleboot die hier dagelijks in groep voorbij komen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?