Nieuwe geluidsschermen langs de ring (R0) in Beersel en Drogenbos

Agentschap Wegen & Verkeer start op 2 december met het plaatsen van de nieuwe geluidsschermen op de R0 in Beersel. Eerst worden de schermen op de buitenring geplaatst,vervolgens de schermen op de binnenring.

Op maandag 2 december start de tweede fase van de snelwegwerken op de Ring rond Brussel (R0) ter hoogte van Beersel en Drogenbos: het plaatsen van nieuwe geluidsschermen op de binnen- en de buitenring. Op verschillende locaties in de zijbermen zal een aannemer nieuwe schermen plaatsen en verouderde schermen vervangen.

De werken worden in drie fases uitgevoerd waarbij eerst op de buitenring in Beersel wordt gewerkt, vervolgens op de binnenring in Beersel en tot slot op de binnenring ter hoogte van Drogenbos. Voor het doorgaand verkeer op de Ring zal er zware hinder zijn doordat ook de rechterrijstrook tijdens fase 1 en 2 (plaatsing schermen op binnen- en buitenring in Beersel) wordt ingenomen door kranen en graafmachines van de aannemer. Om de uitvoeringstermijn van de werken zo kort mogelijk te houden, zal er op bepaalde tijdstippen op de drie werfzones op hetzelfde moment activiteit zichtbaar zijn. Volgens de huidige planning duren de werken tot begin maart 2020.
Plaatsing geluidsschermen in drie fases om uitvoeringstermijn te verkorten

Om de uitvoeringstermijn van de werken zo kort mogelijk te houden en de hinder voor het verkeer in de mate van het mogelijke te beperken, worden de geluidsschermen in drie fases geplaatst:

    Fase 1 op de buitenring in Beersel: van 2 december tot begin februari tussen oprit 19 in Beersel en afrit 20 in Huizingen (rijrichting Wallonië)
    Fase 2 op de binnenring in Beersel: van 20 januari tot begin maart tussen oprit 20 in Huizingen en afrit 19 in Beersel (rijrichting Brussel)
    Fase 3 op de binnenring in Drogenbos: van 3 februari tot eind februari tussen oprit 18 in Ruisbroek en de bocht van Vorst (rijrichting Brussel)

Deze werkfases overlappen elkaar deels. U zal dus op bepaalde momenten op de drie locaties werfactiviteit zien indien u er met de wagen passeert, ook tijdens de weekends.

Zware hinder voor verkeer op de Ring rond Brussel tijdens werken

Ondanks de gefaseerde aanpak zal er tijdens de werken veel hinder zijn voor het verkeer dat ter hoogte van Beersel en Drogenbos op de Ring rijdt. Zo zal het verkeer zowel in fase 1 als in fase 2 slechts over twee rijstroken beschikken omdat de rechterrijstrook ingenomen wordt door kranen en machines die nodig zijn om de schermen te kunnen plaatsen.

Oprit 19 in Beersel wordt tijdens de volledige duur van fase 1 afgesloten voor verkeer. Wie vanuit Beersel via de snelweg in de richting van Wallonië wil rijden, moet een omleiding volgen via de oprit in Huizingen. Wanneer er in fase 3 geluidsschermen geplaatst worden ter hoogte van Drogenbos zal het verkeer over drie versmalde rijstroken gestuurd worden. Oprit 18 in Ruisbroek, richting Brussel, blijft open maar wordt wel ingekort.

Meer info? https://wegenenverkeer.be/geluidsschermen-R0


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?