Nieuwe fuifcoachen in Pepingen

PEPINGEN – Vijf nieuwe fuifcoachen hebben hun brevet gekregen. Ze kunnen ingezet worden om fuiven en feesten in goede banen te leiden.

Het feest- en fuifreglement van de gemeente Pepingen bepaalt dat elke organisator van een evenement tussen 22 uur en 6 uur een opgeleide fuifcoach moet inzetten, die een band heeft met de organisatie. Daarnaast zijn er ook 4 fuifstewards nodig, die ook een link met de organisatie moeten hebben. De fuifcoach fungeert dan als coördinator van de fuifstewards.

Een aantal personen behaalden afgelopen jaar hun attest van fuifcoach. De theoretische opleiding werd lokaal gegeven door jeugdregio Pajottenland i.s.m. de intergemeentelijke preventiedienst alcohol en drugs, politiezone Pajottenland. Het Rode Kruis stond in voor een EHBO cursus. De opleiding brandbestrijding werd georganiseerd in het provinciaal vormingscentrum (PIVO) te Asse. Deze cursus kwam tot stand mede dankzij de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant en de gemeentebesturen van Pepingen, Gooik, Lennik, Herne, Galmaarden en Bever.

De eerste dag van de opleiding bestond vooral uit theoretische zaken, zoals het wettelijk kader van een fuifcoach, het gemeentelijk fuifbeleid, alcohol- en drugspreventie, conflicthantering en communicatie, en hoe veilig fuiven organiseren. Tijdens de tweede opleidingsdag leerden ze in praktijk hoe EHBO toe te passen, en tijdens de derde dag hoe een brand te blussen of te bestrijden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?