Nieuwe fietserstunnel klaar voor bouwverlof

De nieuwe fietserstunnel aan het station van Liedekerke zal begin juli klaar zijn. De aannemers van Wegen en Verkeer, Infrabel en NMBS werken intussen elk aan hun deelprojecten verder: het stationsplein, het natuurgebied, het stationsgebouw en de perrons. In de komende maanden zal naast de fietserstunnel ook een nieuwe parking worden afgewerkt.

Vijver

Het nieuwe stationsplein krijgt steeds meer vorm door de aanleg van de keermuur ter hoogte van het nieuwe stationsgebouw en de aanleg van de vijver in het midden van het plein. Ook de waterafvoer onder het plein werd ondertussen aangelegd. Het natuurgebied wordt steeds verder afgewerkt, onder meer met nieuwe eilanden in het water ter hoogte van de nieuwe fietsersbrug. Die eilanden vormen rustpunten voor de dieren die in het natuurgebied leven.  

Bouwverlof

In de oude tunnel voor het verkeer, die we op dit moment omvormen tot een fietserstunnel, legt de aannemer deze week de klinkers aan. De fietsenrekken om fietsen in de stallen, worden in de loop van juni geleverd en geplaatst. Volgens de huidige planning werkt de aannemer de tunnel voor het bouwverlof af, zodat fietsers vanaf augustus van de fietsenstalling gebruik kunnen maken. Omdat de aansluiting met de fietsersbrug op dat moment nog niet klaar zal zijn, zullen fietsers enkel langs de kant van de industriezone de tunnel kunnen in- en uitrijden.  

Parking

Op de plaats waar het oude stationsgebouw van de NMBS stond, komt  een fietspunt. Daarachter legt Wegen en Verkeer een nieuwe autoparking aan. Alvorens de aannemer kan starten, zal de Watergroep in de eerste week van juli (3-7 juli) enkele voorbereidende werken uitvoeren. Tijdens die week wordt de bestaande parking afgesloten voor het verkeer. Vervolgens start de aannemer begin augustus met de aanleg van de parking. Die moet plaats bieden aan ongeveer 300 voertuigen. De werken zullen ongeveer drie maanden duren en bijgevolg begin november worden afgerond.  

NMBS en Infrabel

Infrabel en NMBS zijn volop bezig met de tweede fase van de vernieuwing van de perrons. De nieuwe perronboorden (kant spoor) zijn over een afstand van 750m geplaatst. De buitenste perronboord en het talud werden aangepast ter hoogte van perron 1. Het eerste vernieuwde gedeelte van de perrons is ondertussen al in dienst.

Vanaf  juni zullen de nieuwe trappen worden afgewerkt, zodat ze in september in dienst genomen kunnen worden. Daarna kan de vernieuwing van de bestaande trappen en de reizigersonderdoorgang starten. Tot slot voorziet NMBS de bouw van nieuwe luifels op de perrons en de afwerking met de  definitieve, nieuwe perronuitrusting (zitjes, klokken, perronnaamborden, verlichting,...).


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?