Nieuwe burgemeester Linkebeek legt eed af

In uitvoering van het arrest van de Raad van State van 2 juli 2019 werd de heer Yves Ghequiere benoemd als burgemeester van Linkebeek. Hij legt op maandag 8 juli de eed af bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte.
 
Wie is burgemeester Yves Ghequiere?

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 te Linkebeek, en de resultaten van de stemming, heeft LINK@VENIR een coalitie gesloten met Activ’. Samen hebben beide partijen een meerderheid van de zetels (9 op 15) in de gemeenteraad.

De partij LINK@VENIR heeft de heer Yves Ghequiere voorgedragen als kandidaat burgemeester. Hij bekwam 688 naamstemmen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

De akte van voordracht is mede ondertekend door meer dan de helft van alle verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen, en door een meerderheid van de kandidaten die werden verkozen op de lijst van de voorgedragen kandidaat burgemeester.

De heer Yves Ghequiere is, in uitvoering van het arrest van de Raad van State van 2 juli 2019, benoemd. Hij legt op 8 juli 2019 de eed als burgemeester af bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Yves Ghequiere is geboren op 4 oktober 1962 in Ukkel. Hij is sinds 2007 gemeenteraadslid, en werd in 2009 (31/08/2009) schepen van burgerlijke stand, mobiliteit, stedenbouw en derde leeftijd van de gemeente Linkebeek.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?