Nieuwe Beverse burgemeester verzeilt in minderheidspositie


De kersverse burgemeester van Bever Kristof Cattie begint zijn mandaat zonder een meerderheid in de gemeenteraad. Zijn partij Thuis in Bever/Chez nous à Biévène verloor de meerderheid nadat Françoise Herman besloot om een onafhankelijke koers te gaan varen.

Françoise Herman liet weten dat ze zich niet langer thuis voelt in de fractie. Dat heeft als gevolg dat burgemeester Kristof Cattie terugvalt op vijf van de elf zetels in de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Oppositiepartij Open voor de Mens heeft vier zetels. Rudi Geuens en Françoise Herman zetelen dus voortaan als onafhankelijk raadsleden.

Lees verder onder de foto's:

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de gemeenteraad dinsdag zal verlopen. Burgemeester Kristof Cattie wordt er normaal ook aangesteld als voorzitter van de gemeenteraad. In de meeste andere gemeenteraden worden deze twee functies door verschillende personen vervuld maar in de kleine gemeente Bever bleef de burgemeester deze legislatuur ook de voorzitter van de gemeenteraad om zo het dubbel presentiegeld voor een gemeenteraadslid-gemeenteraadsvoorzitter uit te sparen.

De gemeenteraad van december werd uitgesteld naar 11 januari omdat de algemeen directeur ziek was. “Het zal op de gemeenteraad duidelijk worden hoe het verder moet. We hebben nog een gesprek gehad met mevrouw Françoise Herman en ze heeft ons verzekerd dat het niet de bedoeling is om ons te boycotten of zwaar oppositie te gaan voeren. We respecteren haar beslissing, hoe onprettig die ook is”, aldus burgemeester Kristof Cattie.

Audio opnames vrijgeven

Rudi Geuens onafhankelijk raadslid – BeverZelf: “Het was voor haar waarschijnlijk een moeilijke beslissing was die ook wel wat moed gevraagd heeft. Als onafhankelijke kan je immers niet meer terugvallen op een team en sta je voor vele zaken en dossiers alleen voor de verwerking ervan. Dat zij nu ook onafhankelijk is opent nieuwe kansen voor de lokale politiek in Bever.”

“Het is niet langer de kern van schepenen die beslissingen neemt en voorschotelt. Opmerkingen van de oppositie werden wel gehoord maar smalend weggestemd. Iedereen zal een beetje voor zijn zaak moeten werken en goed motiveren waarom bepaalde voorstellen er wel of niet doorkomen. Om die reden zou het ook goed zijn dat de audio opnames van een gemeenteraad online op de website van de gemeente komen zoals Open voor de Mens dit voorstelt. Dat zou je een versterking van de gemeentepolitiek kunnen noemen.”

“Nu zullen er discussies op ‘gemeenteraad’-niveau komen en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Ik verwacht van haar niet dat ze nu plots tegen het bestuur is maar dat ze wel in de gelegenheid komt om met haar kijk op de maatschappij sommige zaken al dan niet te steunen. Ik kijk alleszins erg uit naar het verdere verloop van deze legislatuur.”

“Het bestuur, de burgemeester en schepenen die nu nog aan zet zijn, moeten ook goed begrijpen dat de andere raadsleden nu nog scherper naar de agenda zullen kijken en ze moeten ook begrijpen dat zij door een gemotiveerde motie van wantrouwen zo nodig vervangen kunnen worden. Ik hoor in hun entourage dat ze daar goed van doordrongen zijn, lees ‘wel degelijk schrik van hebben’. Dat maakt gemeentepolitiek interessant!”

“De volgende gemeenteraad wordt burgemeester Cattie onmiddellijk met de neus op de feiten gedrukt. Naar verluidt is hij goed voorbereid door allerlei Webinars die hij online gevolgd heeft?”, aldus Rudi Geuens.

Pesterijen

Patrick Capiau stapte eerder al uit de partij, na wat hij pesterijen noemt. “Ik volg de lokale politiek op de voet en hoop dat er eindelijk werk wordt  gemaakt van het programma dat drie jaar geleden werd opgemaakt door  de fractie ‘Thuis in Bever – Chez nous à Biévène’."

"Verkeerdelijk wordt er steeds verwezen naar de wijziging van CD&V naar Thuis in Bever. Dit was louter een maneuver om de Franstalige inwoners van Bever op hen te laten stemmen. Dit was vooral een idee van de vroegere burgemeester Simon Driscart, Dirk Willem en zijn huidige afgeslankte entourage. Deze laatsten zijn vooral Franstalig minded.Het feit dat de fractie Thuis in Bever aan het afsprokkelen is, getuigt van onbehoorlijk bestuur. Ik kan de beslissing van Françoise alleen maar toejuichen . Het wordt eindelijk tijd dat er een democratisch beleid wordt gevoerd in Bever. De dictatoriale dominantie zal nu de kop worden ingedrukt”, aldus Patrick Capiau.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?