Nieuwe automaten op komst waar je afvalzakken kan kopen

Begin 2021 zullen er twee automaten in Merchtem geplaatst worden waar je 24/24 en 7/7 huisvuilzakken zal kunnen kopen.

Nu ook het laatste verkooppunt in deelgemeente Brussegem heeft aangegeven geen vuilzakken meer te verdelen, heeft het gemeentebestuur beslist om in de deelgemeenten Brussegem en Hamme een verdeelautomaat te plaatsen. Je zal de automaten binnenkort vinden aan de gemeenschapslokalen in Brussegem en aan de gemeentelijke feestzaal in Hamme.

Verkooppunten

De afvalzakken zijn verkrijgbaar bij de snelloketten van campus Nieuwstraat en campus Gasthuisstraat.

Je vindt ze trouwens niet alleen in jouw vertrouwde buurtwinkels, maar ook in de verkooppunten in de buurgemeenten. Je kan alle verkooppunten opzoeken via www.intradura.be/nl/3nieuwezakken.

Wat verandert er in 2021 voor jou?

Niet zo gek veel. Wel wordt de afvalverwerking in jouw regio eenvoudiger, efficiënter en duurzamer. Samen met jouw gemeente zal het afvalbeleid in de hele regio in één klap klaar zijn voor de toekomst. Alle info over de nieuwe afvalzakken kan je nalezen op www.merchtem.be/nieuweafvalzakken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?