Nieuw project moet wijk Hoge Paal droger houden

Naar aanleiding de wateroverlast in mei en juni 2016 werd een infomoment georganiseerd voor de bewoners van de verkaveling Hoge Paal. Zij werden geïnformeerd over de reeds uitgevoerde én geplande acties.

Door de vele wateroverlast in Sint-Pieters-Leeuw eind mei 2016 en begin juni 2016, wil de gemeente ingrijpen. Tijdens die periode stegen de beken met ongeveer 2 meter in anderhalf uur tijd. In die maand met veel neerslag viel in het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw ongeveer 305 mm uit de lucht. De geraamde schatting in de landbouw was om en bij de 30 miljoen.

Om de wijk Hoge Paal te vrijwaren van wateroverlast moeten stroomopwaarts van het wachtbekken, maatregelen ondernomen te worden. Deze zijn: het onderzoeken van een buffering langsheen de Mekingenweg en/of wipweide, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Rink en de optimalisatie van de gracht in het Park van Coloma. Ter hoogte van het wachtbekken wordt eveneens gezocht naar een mogelijke bufferzone, maar ook het vergroten van de capaciteit van het wachtbekken (evenals de plaatsing van een dam) zou de verkaveling Hoge Paal gedeeltelijk moeten beschermen bij hevige regenval.

Pilootproject

Op dit moment is het wachtbekken reeds voorzien van een nieuw rooster en werd de (hoogte)stand van de spindelschuif gecontroleerd. Beide zaken zullen eveneens verder opgevolgd worden. Stroomafwaarts van het wachtbekken bestaat het idee om bijkomende aco drains/rioolkolken te plaatsen. Dit alles bevindt zich echter nog in de onderzoeksfase. De gemeente rekt hiervoor één miljoen euro uit dit jaar, maar ook in 2018 komt er ook één miljoen bij.

Om in de toekomst het risico op overstromingen te voorkomen, wordt in de gemeente, samen met VMM (Vlaamse Milieumaatschappij), een pilootproject rond individuele beschermingsmaatregelen opgestart.   Het infomoment vindt plaats op 24 april 2017. Meer info over hoe je je woning kan beschermen vind je op https://www.vmm.be/water/overstromingen/hoe-jewoning-beschermen.  


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?