Nieuw park voor flatgebouwen Nederhem

De stad gaat de braakliggende zone voor de nieuwe flatgebouwen aan de Nederhemwijk volledig ingroenen. Dit nieuwe park zal deel uitmaken van het Landschapspark in Halle en het groenblauwe lint langsheen de Zenne. Er wordt dus ook hier gekozen voor een zeer natuurlijke inrichting die weinig onderhoud vraagt.

 Opmerkelijk is dat bij de inrichting visueel wordt aangegeven waar zich de Zenneloop bevindt. Want hopelijk wordt die op termijn opnieuw bovengronds gebracht. En wandelaars zullen er ook kunnen genieten van een grastribune met zicht op de basiliek. De inrichting kost zo’n 604.000 euro (inclusief BTW).

Op het braakliggende terrein voor de flatgebouwen aan de Nederhem bevond zich de vroegere stadsrandparking. Maar tijdens de bouwwerken werd deze grotendeels ingericht als werfzone. Nu die werken zijn afgerond, wil de stad de site volledig ingroenen. Deze plek wordt een essentiële schakel van het Landschapspark dat wordt gecreëerd langs de Zenne tussen Buizingen en Lembeek.

“Bij het ontwerp werd alvast rekening gehouden met de inrichting van de fietssnelweg langs de Jean Laroystraat en de verplaatsing van de Zennekoker. De Vlaamse Waterweg wil immers het kanaal verbreden en verdiepen. Maar daarom moet ook de koker waarin de Zenne onder het kanaal duikt, worden aangepast en verplaatst. In het park dat we aanleggen wordt alvast de loop van de Zenne zichtbaar gemaakt door het terreinoppervlak met ruim 1,5 m te verlagen. Zo weet je nu al waar het Zennewater over enkele jaren misschien zal stromen. We zeggen ‘misschien’ want het verplaatsen van de Zennekoker is een zeer dure investering. De Vlaamse Waterweg onderzoekt momenteel de haalbaarheid ervan”, zegt schepen Bram Vandenbroecke (openbaar groen)

De zone wordt voornamelijk ingericht met natuurlijke groenzones die weinig onderhoud vragen en niet voortdurend gemaaid moeten worden. Ook (veld)bloemen en bloeiende planten krijgen er ruimte om te groeien. Met kort gemaaide graszones en verharde wandelpaden maken we het park ook toegankelijk. Ook het Elisabethperk en het Warandepark werden op deze manier ingericht en sluiten aan bij de visie van het Landschapspark. Voorts worden er enkele boomgroepen aangeplant buiten de toekomstige loop van de Zenne. De steile helling tussen de Jean Laroystraat en de braakliggende zone voor de woontorens wordt deels afgegraven. We creëren er tot slot ook een getrapte grastribune met zitmogelijkheden. Hier kan je binnenkort ongestoord genieten van het kanaal en het zicht op de basiliek. Het schetsontwerp kreeg dinsdag alvast groen licht van de gemeenteraad. De bedoeling is dat de werken nog dit najaar starten.

 Info: Openbaar Groen | milieu@halle.be | T 02 365 95 34

Foto's: Jan Demol


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?