Nieuw openbaar onderzoek rond Sun Chemicalsite in Ternat

Maandag 18 mei is een nieuw openbaar onderzoek gestart rond de ontwikkeling van de voormalige Sun Chemicalsite in Ternat. De plannen werden, op vraag van het gemeentebestuur, aangepast. Zo wordt er nu een gesloten laad- en loszone voorzien om zo de geluidsoverlast te beperken. Hierover waren namelijk meerdere opmerkingen over binnengekomen.

De nieuwe eigenaar van de verlaten industriezone Sun Chemical aan de Donkerstraat wil al enkele jaren de site opnieuw ontwikkelen. Eerst was er sprake van een grote bedrijvenzone, maar dat is intussen een kleinere ontwikkeling geworden omdat het gemeentebestuur de leefbaarheid van de buurt voorop stelt. “De belangen van de buurt stonden bij ons steeds centraal. Aangezien het om industrie- en kmo-zone gaat, is het logisch dat de eigenaar hierop een nieuwe ontwikkeling wil, maar wel in evenwicht met de buurt. In elke bespreking hierover hebben we er op gewezen dat activiteiten die geluidshinder met zich mee brengen, niet kunnen aan de kant van de bewoning. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen 71 bezwaren binnen van buren die allemaal dit probleem aankaartten”, zegt schepen van omgeving Gunter Desmet.

En dat is ook de reden dat de plannen opnieuw gewijzigd zijn, er is een gesloten laad- en loszone voorzien om zo de geluidsoverlast te beperken. “De eigenaar komt nu met de oplossing open laad- en loskaaien om te vormen tot een gesloten loods. Dit moet de geluidshinder tot een minimum beperken. Het college heeft toegestaan om deze gewijzigde plannen in te dienen. Hierover loopt nu een nieuw openbaar onderzoek van 18 mei tot en met 16 juni. Nadien zal het college een beslissing nemen”, zegt Desmet.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?