Nieuw kinderdagverblijf opent deuren in Peizegem

PEIZEGEM - Groep Infano, het vroegere Breugelkind, opent op 1 oktober het nieuwe kinderdagverblijf ‘Zonnetje Merchtem’, voor kinderen van nul tot drie jaar, in de oude school Ten Bos in Peizegem. Naast het kinderdagverblijf zal ’t Breugelkind/groep Infano in hetzelfde gebouw ook buitenschoolse kinderopvang organiseren. De gemeente en groep Infano sloten hierover een concessieovereenkomst af.

Groep Infano baatte ‘Het Zonnetje’ al sinds geruime tijd uit aan de Reedijk in Merchtem, maar om volledig aan de normen en kwaliteiten van een geschikt kinderdagverblijf te voldoen, ging de organisatie op zoek naar een nieuwe infrastructuur. Samen met de gemeente Merchtem besloot Groep Infano het Zonnetje onder te brengen in de benedenverdieping van het leegstaand gebouw van het voormalige schoolcomplex ‘Ten Bos’ op de Nieuwbaan (65) in Peizegem. De gemeente stelt het gebouw ter beschikking voor een symbolische euro, groep Infano verbouwde in ruil de volledige benedenverdieping tot een kinderdagverblijf en staat ook in voor de uitbating ervan. Op 1 oktober opent groep Infano officieel de deuren van het nieuwe kinderdagverblijf.

In Zonnetje Merchtem zullen kinderbegeleidsters en een ervaren teamcoach instaan voor een warme en kwaliteitsvolle opvang. Het nieuwe Zonnetje beschikt over een oppervlakte van 250 vierkante meter en voldoet aan de infrastructurele eisen van een kinderdagverblijf. Voorlopig heeft men een vergunning van Kind en Gezin voor 18 kinderen. Maar de infrastructuur kan indien nodig op korte tijd nog extra opvang bieden aan 32 kinderen.

Buitenschoolse opvang

Naast het kinderdagverblijf ‘Zonnetje’ zal groep Infano er ook het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) ‘t Maantje organiseren. Op de bovenverdieping van de oude refter van de school is immers nog zo'n 250 vierkante meter vrij. De gemeente Merchtem en groep Infano sloten hiervoor een concessieovereenkomst af. Het Maantje staat in voor de voor- en naschoolse opvang en de opvang tijdens schoolvakanties voor kinderen vanaf 3 tot en met 12 jaar. Er kunnen ongeveer 42 kinderen terecht.

Gevestigde waarde

Met meer dan 300 werknemers is groep Infano een gevestigde waarde in het kinderopvanglandschap. In tal van gemeentes, steden , scholen, bedrijven, enz… is groep Infano de partner voor het organiseren van kinderopvang. Door de schaalgrootte beschikt Breugelkind over gespecialiseerde interne diensten, naast de kwaliteitscel (per kinderopvangvorm een kwaliteitscoördinator) is er een interne preventieadviseur, technische cel, ICT-dienst, HR-specialisten, pers- en communicatiedienst, een studie- en adviescentrum en een financiële cel. Alle kinderdagverblijven en opvangplaatsen worden bovendien nog ondersteund door stafmedewerkers die samenwerken met regiomanagers, regiocoördinatoren en kwaliteitsverantwoordelijken.

De groep Infano is de grootste privéspeler op de markt van de kinderopvang in België. Infano vangt elke dag 14.000 kinderen op in 101 locaties, verspreid over meer dan 40 gemeenten. 400 medewerkers zetten zich elke dag in om de kinderen de beste zorgen te geven in kinderdagverblijven, binnen- en buitenschoolse opvang, dienst voor onthaalgezinnen en bedrijfsopvang. Infano heeft ook een eigen studie- en adviescentrum om lokale besturen en kinderopvangdiensten te helpen hun diensten te optimaliseren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?