Nieuw huishoudelijk reglement voor Halse gemeenteraad

De Halse gemeenteraad heeft werk gemaakt van een nieuw huishoudelijk reglement. Door het decreet lokaal bestuur en de fusie tussen de stad en het OCMW neemt de gemeenteraad voortaan ook de taken van de ‘raad van maatschappelijk welzijn‘ (OCMW-raad) over. De gemeenteraad in Halle heeft beslist om beide raden op één avond af te werken. Op die manier wordt er grondig bespaard op het presentiegeld, want de raadsleden krijgen maar één zitpenning in plaats van twee.

“De vergaderingen van de gemeenteraad en de ‘raad voor maatschappelijk welzijn’ zullen telkens op de vierde dinsdag van de maand  georganiseerd worden. Ondanks het feit dat er twee aansluitende vergaderingen op één en dezelfde avond georganiseerd worden, stemmen de gemeenteraadsleden er mee in om slechts voor één vergadering vergoed te worden. Deze beslissing betekent een flinke besparing voor de stad”, zegt Burgemeester Marc Snoeck.

Stadscommissies

Ook voor de gemeenteraadscommissies verandert er één en ander. Zo worden er 3 gloednieuwe stadscommissies opgericht: “Stadsontwikkeling”, “Samenleving” en “Dienstverlening en algemeen beleid”. Elke commissie zal 9 stemgerechtigde leden tellen en hun takenpakket wordt ruimer omschreven dan wat het decreet lokaal bestuur voorziet.  Zo kunnen de gemeenteraadscommissies ook voorstellen formuleren aan het college van burgemeester en schepenen, adviezen verlenen en zich verdiepen in belangrijke dossiers, ongeacht of deze zich reeds in een beslissingsfase bevinden. Met deze aangepaste werking van de commissies wil de bestuursploeg de samenwerking tussen de meerderheid en oppositie bevorderen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?