New Years Party KLJ zet Gaasbeek een beetje op zijn kop

GAASBEEK – Met man en macht is de KLJ van Sint-Martens-Lennik het rugbyterrein in de Trontingenstraat aan het ombouwen tot een fuiftempel. Omdat er een grote toeloop wordt verwacht, worden er enkele ingrijpende maatregelen genomen om het verkeer en de feestvierders in goede banen te leiden.

 Een ploeg van een 20-tal medewerkers heeft de grote tent recht gezet en  gaat verder het terrein inrichten. Normaal moest de tent er vrijdag al staan maar de wind stak daar een stokje voor. Ondertussen is de tent al van kilometers ver te zien. De KLJ hoopt dat er 4.000 feestvierders naar hun fuif komen.

Omdat deze toeloop voor de buren wat gevolgen heeft werden zij per brief op de hoogte gebracht. We geven de brief zo volledig mogelijk mee, zodat de hele omgeving weet hoe het er dinsdagavond en –nacht aan toe zal gaan.

Informatie

“Naar jaarlijkse gewoonte houden wij een fuif met oudejaar. Van de jongensschool gingen we naar de sporthal, maar nu ook deze laatste te klein is geworden gingen we op zoek naar een andere locatie. Dat is het terrein van de Dolle Dagen geworden, ook bekend als het sportveld van rugbyclub RRC Pajot gelegen aan de Trontingenstraat. Toch is dat voor ons niet zo onbekend, aangezien velen van ons ook medewerkers van de Dolle Dagen zijn.

De fuif wordt elk jaar met een zo groot mogelijk respect voor de omgeving georganiseerd. Eerst en vooral hebben we een voorstel ingediend bij de gemeente, dat werd goedgekeurd. Alsook stelden we samen met de brandweer van Lennik een veiligheidsplan op. Tenslotte werd de situatie ook samen met de politie bekeken. De politie zal zich ophouden aan de tent zelf en gaat toezicht houden op de verkeersmaatregelen.

Het advies met de verkeersbeperkende maatregelen voor tijdens de eindejaarsfuif omgeving Gaasbeek - Trontingenstraat is door de wijkdienst van de politie doorgespeeld aan de gemeente. Dit zijn maatregelen voor o.a. éénrichtingsverkeer in de Winkelstraat, verkeersverbod in de Trontingenstraat (voor de veiligheid van de fuifgangers), enz… zoals afgesproken op de coördinatievergadering.

Eenrichting

-Er zal éénrichtingsverkeer worden ingesteld vanaf de Donkerstraat in de Winkelstraat richting Brusselstraat. Er zullen ook stewards aanwezig zijn aan het kruispunt Trontingenstraat-Winkelstraat, die geen verkeer zullen doorlaten in de Trontingenstraat.

-Ter hoogte van het kruispunt Postberg-Trontingenstraat en Trontingenstraat-Korte Trontingenstraat zal duidelijke signalisatie aanwezig zijn: d.w.z. nadarhekken met verboden doorgang voor voertuigen (uitsluitend voetgangers, fietsers en bewoners). Bewoners van de Trontingenstraat en Korte Trontingenstraat zijn natuurlijk wel toegelaten. Deze vragen we wel graag om via de Postberg aan en af te rijden (en dus niet via de Winkelstraat).

Het kruispunt met de Winkelstraat zal immers louter als voetgangersstraat gebruikt worden.

-Bewoners van de Winkelstraat, Rinkelstraat, Groenstraat en Gaasbeek centrum willen we dus graag vragen om niet via de Brusselstraat naar huis te rijden, aangezien er éénrichtingsverkeer van kracht is vanaf de Donkerstraat en Winkelstraat richting Brusselstraat. Gaasbeek centrum is via de andere wegen natuurlijk wel bereikbaar en bewoners van de Winkelstraat, Rinkelstraat en Groenstraat kunnen via Gaasbeek centrum deze straten bereiken.

-Parkeren zal toegelaten worden in de Winkelstraat (neus van de voertuigen richting Brusselstraat) en dit zal ook duidelijk aangegeven worden. Als organisatie trachten wij het parkeren zo goed mogelijk te begeleiden, zodat voertuigen ordentelijk zullen worden opgesteld.

-Stewards buiten zullen gedurende de hele nacht op straat rondlopen om lawaaihinder -in de mate van het mogelijke- door fuifgangers te voorkomen.

Indien er zich, ondanks de genomen maatregelen, toch problemen zouden voordoen kan u ons de avond zelf steeds contacteren op één van onderstaande nummers. Ook voor andere vragen kan u natuurlijk bij ons terecht. Bedankt voor uw begrip”.

Zie ook:

http://www.nyp.kljsml.be/

http://www.persinfo.org/2013/11/15/lennikse-eindejaarsfuif-verhuist-naar-trontingenstraat

http://www.persinfo.org/2013/11/15/een-hart-voor-fuiven-het-pajottenland

http://www.persinfo.org/2013/11/30/chiro-uiderkrij-gooik-presenteert-nieuwjaarsfuif-editie-33

http://www.persinfo.org/2013/12/27/politie-zet-extra-manschappen-om-pajotse-eindejaarsfuiven-te-begeleiden


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?