Natuurpunt zoekt helpers voor uitgestelde natuurbeheerswerken

Door gure weersomstandigheden op de Dag van de Natuur, zijn geplande beheerswerken in natuurgebied Hemelenveld niet afgerond. Daarom wordt er op zondag 4 december 2016 een extra beheersnamiddag georganiseerd. Het is de bedoeling om dan het nog resterend maaisel verder af te voeren, takken en houtstronken die nog verspreid liggen over het terrein te verzamelen en de waterhuishouding in het gebied bij te sturen. Al wie graag enkele uren gezellig bezig is in de natuur is welkom. Rubber laarzen en kleren die tegen een stootje kunnen zijn sterk aanbevolen. Omwille van materiaal voorziening en catering, is even afspreken met conservator Chris wenselijk: 02 303 44 03 of chris.pannis@gmail.com Organisatie: Natuurpunt-M.O.Lennik.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?