Natuurpunt onthult haar toekomstbeelden voor Vlaanderen in 2050

Vandaag stelde Natuurpunt in het Vlaams Parlement haar toekomstvisie voor. In vijf landschapsbeelden toont de natuurorganisatie haar visie op een natuurrijk en klimaatrobuust Vlaanderen in 2050. Waar natuur weer in het hart van de maatschappij staat.

Waarom een toekomstvisie?

"Een natuurvereniging die zichzelf serieus neemt, moet 'vooruitziend' zijn", zegt Bart Vangansbeke, voorzitter Natuurpunt. "Natuur stopt niet aan de grenzen van onze natuurgebieden. We willen de natuurgebieden weliswaar nog vergroten en stevig verbinden, maar de strikte functiescheiding in ons landschap is nefast voor de biodiversiteit. Vlaanderen is nu nog de natuurarmste en meest versnipperde regio van Europa. Om de biodiversiteits-, klimaat- en gezondheidscrisis het hoofd te bieden, zullen we de natuur opnieuw een centrale plaats moeten geven en op grote schaal herstellen. De vijf toekomstbeelden, vormgegegeven vanuit een natuurperspectief, tonen hoe dat kan."

Hoe ziet het toekomstig Vlaanderen er voor Natuurpunt uit?

De toekomstvisie is opgebouwd rond vijf kenmerkende landschappen in Vlaanderen:

  1. Steden en dorpen
  2. Heuvellandschappen (Heuvelland, Vlaamse Ardennen, Groene gordel, Hageland, Haspengouw)
  3. Noordzee, kust en polders
  4. Grote riviervalleien (Schelde, Leie en Grensmaas)
  5. Kempen en zandig Vlaanderen

Elk beeld bestaat uit één doorlopend landschap met twee jaartallen: 2022 en 2050. De linkerkant toont de huidige situatie met zijn problematieken, anno 2022. De rechterkant snelt als het ware 30 jaar vooruit in de tijd en laat zien welke oplossingen er mogelijk zijn.

  • van snel water afvoeren naar zee naar meanderende rivieren met ruimte voor overstroming
  • van lintbebouwing en ruimtelijke versnippering naar compacte, groene woonkernen met ruimte voor aaneengesloten natuur
  • van intensieve landbouw naar een duurzame, circulaire landbouw
  • van een overbeviste en verzuurde Noordzee naar beschermde natuur vol leven
  • van betonnen jungles naar aangename steden met een netwerk van water en groen

Wat gaat Natuurpunt doen met deze beelden?

Natuurpunt wil met deze beelden vooral een levendige dialoog op gang brengen en samenwerkingen aangaan om zo de nodige veranderingen te versnellen. "Niet iedereen zal onze toekomstvisie 100% delen. Dat is oké, zolang de beelden maar overtuigen dat een florerende natuur en een hersteld milieu noodzakelijk zijn voor de biodiversiteit, voor onze gezondheid, voor een duurzame economie, een stabiel klimaat en een mooi landschap", aldus Bart Vangansbeke.

(Beeld boven: Toekomstbeeld Heuvellandschappen met links de situatie in 2022 en rechts die in 2050)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?