Natuurpunt MOLennik zoekt nieuwe medewerkers en natuurgidsen

Om haar werking over 25 jaar te kunnen verderzetten is de milieuorganisatie Natuurpunt MOLennik op zoek naar nieuwe medewerkers en niet in het minst naar jonge vrijwilligers.

Vorig jaar vierde de MilieuOrganisatie Lennik, afgekort M.O.L. haar 25e verjaardag. In 2009 kon de vzw Natuurpunt, de M.O.L. overhalen om een afdeling te worden van Natuurpunt, en werd zij “Natuurpunt M.O.Lennik”. Het moet wel zijn dat de MilieuOrganisatie Lennik een bloeiende vereniging was, want anders zou die grote Vlaamse natuurvereniging, toch niet komen pleiten, om een afdeling te worden.

Natuurpunt MOLennik kan al heel wat pluimen op haar hoed steken zoals het beheren van natuurgebieden, paddenoverzet, educatieve dagen rond amfibieën en de steeds aan belangstelling groeiende natuurwandelingen.

Hoewel er nog heel wat werk verzet wordt, vindt het bestuur zelf, dat er na een kwart eeuw, toch wel wat sleet begint op te komen. Het huidig bestuur is dan ook intensief op zoek naar verjonging.

De actuele kern gaat er zeker nog niet de brui aan geven, maar ze wil wel heel graag, zo snel mogelijk opvolgers in haar midden hebben, om hen zodra ze er klaar voor zijn, de fakkel door te geven.

De huidige bestuurders zouden het beter vinden dat de vereniging meer voeling krijgt met de jongeren van vandaag. Verjonging van het bestuur zou de werking zeker meer hedendaags kunnen maken.

Maar het is niet zo gemakkelijk meer vrijwilligers te vinden, en dat geldt, niet in het minst, voor een trekkersfunctie in een natuurvereniging.

Niet alleen moet een eventuele kandidaat-bestuurder bereid zijn tot grote inzet, maar het mag zeker ook geen volslagen leek zijn op vlak van natuur en leefmilieu. Bijleren en ervaring op doen is uiteraard mogelijk, maar zonder enige voorkennis wordt dat toch iets van lange adem, al helpt een sterke motivatie heel veel.

170 sympatisanten

Daarom zocht de vereniging tot dusver, vooral binnen haar gekende sympathisanten, ondertussen toch al rond de 170. Tussen de Natuurpunters, moeten er zeker mensen zijn met voldoende basis maar reacties blijven echter uit. Nochtans is bezig zijn met natuur zeer gezond en geeft het veel voldoening, en binnen de vereniging heerst een zeer leuke sfeer. Waarom dan niet? Ook als je nog geen natuurpunter bent.

Contact: info@natuurpunt-mollennik.be

 Cursus Natuurgids in Ternat (heet van de naald)

Niet de enige maar toch een sterke troef om een bestuursfunctie in een Natuurvereniging voorbeeldig waar te nemen, is een cursus Natuurgids.

Dit najaar is er nog eens een gelegenheid om een cursus natuurgids te volgen in onze regio. De lessen zouden doorgaan in het Sint-Jozefsinstituut (alias Kruikenburg) in Ternat.

De lessen gaan door op zaterdagvoormiddag van 9u tot 12u. Uitzonderlijk zijn er ook excursies op zaterdagnamiddag. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. De eerste bijeenkomst is op 15 september 2018 en de afronding is in september 2019.

De cursus bestaat uit 30 activiteiten, waarvan de helft natuurexcursies. Er zijn excursies voorzien in Ternat, Liedekerke, Roosdaal, Gooik (Kesterheide), Bourgoyen en Harchies. De activiteiten zijn gespreid over een jaar zodat je de natuur in elk jaargetij leert kennen. Concrete informatie volgt, maar best zo snel mogelijk je interesse doorgeven via 'jef_frie@skynet.be' (cursus is meestal snel volzet).

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?