Natuurgebied Berendries breidt verder uit

Natuurpunt Halle heeft, met de financiële steun van de stad Halle, 4 nieuwe percelen kunnen aankopen langs de Berendries. Daardoor wordt dit natuurgebied langs de Maasdalbeek uitgebreid met zo’n 47 are en komt ook de verbinding met het natuurreservaat Maasdalbos een stapje dichterbij.

 Natuurpunt Halle laat regelmatig zijn oog vallen op een stukje grond dat grenst aan één van de bestaande natuurgebieden met de bedoeling deze te kunnen uitbreiden. Zo werden in 2017 vier percelen aangekocht vlakbij het natuurgebied Berendries.

 De aangekochte gronden worden momenteel nog gebruikt door een landbouwer. Maar met hem en verkopers werd afgesproken dat na de oogst in 2018, de natuur er vrij spel krijgt. Intussen zullen enkele natuurspecialisten een beheersplan uitwerken dat zal aansluiten op het natuurbeheer in de Berendries. Aangezien het om een drassige zone in de vallei van de Maasdalbeek gaat, is dit gebied uitermate geschikt voor de verdere ontwikkeling van een uniek stukje natuur.

 Amfibieënpoel en zeldzame akkerkruiden

Het uitgebreide natuurgebied zal ook toegankelijk zijn voor wandelaars. Uiteraard moeten zij op de voorziene paden blijven. Wie een bezoek brengt aan de Berendries zal merken dat er een amfibieënpoel is waar het ieder voorjaar gonst van het leven. En naast de beek ontluikt er in de lente ook telkens een bloemrijk grasland.

 De rest wordt beheerd als ruigte (grasland met kruidachtige vegetatie) en laag struweel (dicht struikgewas) met hooioppers en houtkanten. De laatste jaren is er trouwens een opmerkelijke toename van soortenvariëteiten vastgesteld. Ook zijn er enkele vrij zeldzame akkerkruiden opgedoken. 

 In 2012 en 2016 werd de Berendries al eens uitgebreid met de steun van de stad. Ook het voorbije jaar financierde Halle de helft van de aankoopkosten (uitgezonderd notariskosten). Goed voor een investering van € 8658.

 Plan Boommarter

De uitbreiding van de Berendries sluit perfect aan bij het ‘Plan Boommarter’. Dat project wil met verschillende partners een groot bos- en natuurcomplex ontwikkelen tussen de Malakofftoren, de Berendries, het Maasdalbos, het Lembeekbos en het Hallerbos. Door de aankoopprojecten van Natuurpunt financieel te ondersteunen, wil de stad  kwalitatieve natuur op wandelafstand van iedere Hallenaar brengen.

 Interessante links:

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?