NAFT moet band tussen jongeren en school versterken

De gemeenteraad keurde gisteren de samenwerkingsovereenkomst met de vzw's die zich ontfermen over de Naadloos Flexibele Trajecten (NAFT) goed. Dit soort trajecten moet leerproblemen van jongeren in een vroeg stadium detecteren en aanpakken. Het moet ervoor zorgen dat leerlingen niet vroegtijdig en zonder diploma de schoolbanken verlaten door middel van intensieve begeleiding.

NAFT vervangt de Time-out-werking in Halle. Via begeleidingstrajecten zorgde die laatste er jaren aan een stuk voor dat de groep met vroegtijdige schoolverlaters werd beperkt. Omdat de bevoegde minister de subsidievoorwaarden aanpaste werden deze Time-out-projecten omgevormd naar NAFT.

Het zijn de vzw’s, Groep Intro en Arktos, die zich over deze NAFT-projecten in Halle zullen ontfermen. Zij hebben ervaring met dit soort initiatieven aangezien zij ook de time-out-projecten aanboden. De Halse gemeenteraad sloot met deze vzw’s een samenwerkingsovereenkomst af.

Broodnodig

Op dit moment zijn de Halse scholen en centra voor leerlingenbegeleiding vragende partij voor dit soort trajecten. De stad ondersteunt het NAFT-project financieel met een bijdrage van 68.460 euro waarvan 18.460 euro jaarlijks wordt voorzien voor dit project. Met dit bedrag hoopt de stad een goede samenwerking en coördinatie tussen de Halse scholen, CLB’s, leerlingen en stadsdiensten te kunnen uitbouwen.

Uniek aan het NAFT-traject is dat het de situatie van iedere leerling analyseert. Het project zal pas eindigen wanneer de medewerkers merken dat de leerling genoeg vorderingen heeft gemaakt. De nood voor deze speciale begeleidingstrajecten is hoog aangezien er vorig schooljaar zo’n 38 projecten liepen voor leerlingen uit Halse scholen. Dit was voor de stad een extra reden om meer geld in deze trajecten te stoppen.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?