Naam voor parking tussen Pastoriepark en Opperstraat

Het gemeentebestuur deelt mee dat er een openbaar onderzoek wordt gehouden aangaande de toekenning van een nieuwe straatnaam. Voor het plein, gelegen in de Opperstraat tussen huisnummer 7 en het Pastoriepark, werd op 25 februari 2021 door de gemeenteraad de benaming Oud-strijdersplein vastgesteld.

De inwoners hebben de naam zelf via een stemming mogen kiezen. Het onderzoek is een standaardprocedure.

Het openbaar onderzoek loopt van 22 maart 2021 tot en met 20 april 2021. De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor 21 april 2021. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken op het gemeentehuis.

(Foto : Google Maps)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?