N-VA pleit voor taalafspraken met winkeliers van The Leaf

Na een resem klachten pleit N-VA Ternat voor taalafspraken met de ontwikkelaar en winkeliers van retailpark The Leaf.  De partij zal volgende gemeenteraad een voorstel lanceren tot het opstellen van een 'intentieverklaring'.

"Reeds enkele dagen na de opening van de Leaf kregen we van verschillende inwoners de melding dat het in meerdere handelszaken niet mogelijk bleek om Nederlandskundige verkopers of verkoopsters te vinden", start N-VA Ternat het bijkomende agendapunt dat volgende week besproken zal worden op de gemeenteraad. "Verkoopsters die onderling in het Frans communiceerden en tweetalige aankondigingen in de winkels zorgen ook niet echt voor een Ternats gevoel. Franstalige Facebook reclame voor een aantal winkels à Ternat moeten we er ook bijnemen."

 

"Als inwoner van Ternat vinden wij dit een zeer spijtige evolutie die we eigenlijk niet verwacht hadden. Ternat ligt tot nader order in Vlaanderen en niet in het Brussels of Waals gewest, dus Franstalige of tweetalige toestanden zijn wel het laatste wat we nodig hebben. Anderstalige klanten helpen is één zaak maar zich zonder gène profileren als Brusselse uitbreiding waarbij alles de facto tweetalig wordt is voor ons meer dan een brug te ver."

 

"We willen geen namen noemen omdat we iedereen de kans willen geven om mogelijke vergissingen mbt de aardrijkskundige ligging van Ternat recht te zetten. Bij de voorstelling van het bioscoopcomplex dat ons op zich niet ongenegen was werd ons door Kristof Restiau, managing director van Redevco, op het hart gedrukt dat alles steeds met respect voor het Nederlandstalig karakter van de Ternat zou gebeuren.

We beseffen dat de taalwetgeving, spijtig genoeg, geen uitspraken doet over het taalgebruik door private ondernemingen, maar we rekenen toch op de respectievelijke ketens en Redevco om niet mee te werken aan een ‘Brusselse Basilix of Kinepolis’ op Ternats en Vlaams grondgebied."

 

"Daarom willen we het gemeentebestuur oproepen om alsnog een intentieverklaring m.b.t. gebruik van het Nederlands op de Leaf af te sluiten met Redevco, naar het voorbeeld van de gemeente Dilbeek met Dansaert Retail Park N.V. Deze laatste sloot nadien ook ‘back-2-back’ analoge intentieverklaringen af met de respektievelijke ketens, met success en tot tevredenheid van alle betrokken partijen."

 

Archief

 

Winkels Dansaert Park beloven het Nederlands trouw te blijven

 

Handelaars gooien taalafspraken in de vuilbak


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?