N-VA – LENNIK² lanceert een resem nieuwe kandidaten

Na de eerder voorgestelde nieuwe kandidaten Peter Berckmans en Gilberte Heyvaert, stelt de lijst N-VA - LENNIK KWADRAAT, opnieuw een aantal nieuwe namen voor die zullen opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Begin februari werd al bekendgemaakt dat gewezen schepen Geert De Cuyper de lijst trekt samen met volksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh. Ook zo goed als alle huidige raadsleden zullen opnieuw kandideren voor het Lenniks kartel: Erik O, Christel O, Lien De Slagmeulder, Gun Mignon, Jasper De Bruyn, Wim Durang, Viviane Tielemans, Kelly Van Vlaenderen.

Nu stelt de lijst N-VA – LENNIK KWADRAAT, die momenteel de grootste fractie is in de gemeenteraad, opnieuw een aantal nieuwe namen voor. Het gaat om Karel Van Belle, Kristel De Vos, Daniel Weemaels, Daniël Van der Sypt, Jos François en Dirk De Smedt.

De kandidaten stellen zichzelf kort voor :

Karel Van Belle, onafhankelijk kandidaat voor LENNIK KWADRAAT

57 jaar. Geboren (Sint-Martens-Lennik) en getogen in Lennik. Woont in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik. Ooit nog voetbal gedaan, begaan met alles en nog wat. Zeer sociaal aangelegd. Karel is dertig jaar geleden ook al eens opgekomen in Lennik, toen voor SP. Nog steeds is hij lid van de sociaal-democraten van SP.a.
LENNIK² stond steeds open voor diverse vooruitstrevende uitgangspunten en had vroeger nog een kartel samen met sp.a. Van Belle werkte, na een aanwervingsexamen, meer dan 25 jaar aan de gemeente: respectievelijk als ploegbaas openbare werken, als milieuambtenaar en als afdelingshoofd grondgebiedzaken.

Echter, zegt Karel, “bij het aantreden van de huidige bestuursmeerderheid (VLD-CD&V) in 2013 was het mij snel duidelijk dat bepaalde leden van het College met mij niet wilden werken. Moegetergd, maar geheel vrijwillig, heb ik eind 2015 de gemeente verlaten. Sindsdien heb ik mij gevestigd als zelfstandige (ik ging dus zeker niet met pensioen zoals soms gesuggereerd wordt!)”.

“Wie mij kent, weet dat ik destijds mijn job op een zeer actieve wijze, maar steeds ten dienste van de bevolking, graag uitvoerde.
Ik ben ervan overtuigd dat de gemeente terug heel wat beter kan dan heden het geval is. Daarom is het tijd voor verandering in Lennik, en daaraan wens ik actief mee te werken.”

Ik stel mij dan ook kandidaat voor Lennik Kwadraat bij de komende gemeenteraads- verkiezingen omdat deze partij in kartel met N-VA Lennik, mijn inziens, de beste keuze is voor een beter Lennik.

Kristel De Vos, kandidaat voor N-VA Lennik

Ik ben Kristel De Vos, maar de meesten noemen mij Kris. Ik ben recentelijk vijftig geworden en woon intussen al 20 jaar in Lennik. Ik ben bijna dertig jaar gehuwd met Guy De Win en moeder van vier twintigers.
Als kind ben ik aan de hand van mijn vader zaliger vaak op stap geweest om de toenmalige Gooikse Volksunie te steunen en ben dus van in de wieg opgegroeid in een Vlaams geëngageerde familie.
Zowel als echtgenote, als moeder alsook in mijn job als begeleidster en coördinator in een dagcentrum voor mensen met een beperking, is mijn drijfveer altijd gestuurd geweest door een koestering voor de juiste humane waarden. Zo draag ik waarden als respect, gelijkwaardigheid, oprechtheid, vrijheid en verantwoordelijkheid altijd hoog in het vaandel.

Vanuit dezelfde drijfveer, wil ik dan ook de uitdaging aangaan om de visie ‘de kracht van anders besturen’ mee te realiseren. In het bijzonder als bewoner van de Veldstraat, voelt Kris zich erg betrokken bij de woon- en leefkwaliteit in Lennik.

Daniel Weemaels, kandidaat voor N-VA Lennik

62 jaar. Woont samen met Bé Fries, heeft twee gehuwde dochters en drie kleinkinderen.
Kwam 35 jaar geleden uit Anderlecht naar Lennik wonen.
Voormalig bedrijfsleider en ambtenaar.
Was twintig jaar medewerker van het Living Tomorrow project. Sportieve interesses.
Is arrondissementeel bestuurslid en lid van de nationale N-VA-partijraad.
Wil niet dat Lennik een uitloper wordt van Brussel.
Wil wel dat alle inwoners de faciliteiten krijgen die een moderne gemeente moet bieden en
dat Lennik een mooie leefbare gemeente kan blijven.

Daniël Van der Sypt, kandidaat voor LENNIK KWADRAAT

69 jaar. Gehuwd, 2 kinderen, 1 kleinkind.
Beroepsmatig was ik de medewerker van de informatieambtenaar van de directe belastingen en het Contactcenter Financiën.
Als oudste van de kandidaten in onze groep ben ik nog vol energie om de kwieke en minder mobiele senioren in onze gemeente te ondersteunen. Ik nam ook reeds in 1994 en in 2000 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Reeds jaren actief in het verenigingsleven in Lennik, kernbestuurslid Lennik Kwadraat, vrijwilliger bij Kind en Gezin en het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Halle-Vilvoorde en in de organisatie van de Rommel- en Antiekmarkt Gaasbeek.

Jos François, kandidaat N-VA Lennik

59 jaar. Getrouwd met Pan en 1 kind.
Oorspronkelijk Pepingenaar, maar sinds 2 jaar wonende te ‘Gafveergem’, Sint-Martens-Lennik.
Jos is graag actief en was de aanzet tot buurtfeesten in zijn straat. Hij werkte als zelfstandige in vervoer en machinebehandeling.
Mede-oprichter N-va Pepingen als ondervoorzitter, penningmeester, OCMW-raadslid,...
Jos gelooft in de visie die N-va uitstraalt, en is fier op wat Vlaanderen uitstraalt : onze economie, onze cultuur, ondernemingschap,... Hij wil verder werken aan de verandering.

Dirk De Smedt, kandidaat als lid van N-VA en LENNIK²

43 jaar. Dirk en zijn vrouw Marie-France Bellemans, die zelf ook actief is in verenigingen, zijn de ouders van Yana. De moeder van Dirk is Viviane Tielemans, huidig OCMW-raadslid.
Van beroep is Dirk coördinator bij een groot gasbedrijf.
Zijn hobby’s zijn paarden, landbouw en organiseren. Vroeger zat hij nog in voetbal en KLJ.
Voor Dirk moet Lennik een gezellig dorp blijven en geen stad worden, en prachtig
onderhouden worden. Iedereen is welkom in Lennik, mits een goede inburgering.
Woongelegenheid in Lennik moet kunnen ten goede komen aan eigen inwoners en kinderen.
Het steunen van onze verenigingen is belangrijk, want zij doen de gemeente leven.


Zie ook :

Ambitieus N-VA – Lennik Kwadraat gaat met lijsttrekkers-duo voor burgemeesterschap


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?