N-VA klaagt grote verkeershinder van de wegenwerken aan

N-VA Ternat eist dat het gemeentebestuur van Ternat in de toekomst beter communiceert tijdens wegenwerken en meer aandacht schenkt aan omleidingen. Aanleiding is de overlast die er al dagen is, afkomstig van enkele gelijktijdige werven.

"Ondanks ons geduld en begrip voor de overlast die werkzaamheden meebrengen moeten we nu vast
stellen dat de situatie onhoudbaar geworden is. Net als onze inwoners ervaren onze bestuursleden
dag in dag uit zelf de chaotische situatie op de verschillende verkeerswerven. Daarnaast ontvangen
we dagelijks klachten van inwoners De Facebook-pagina Leven in Ternat staat dagelijks vol met
grieven van de burgers", klinkt het bij N-VA. "Wanneer er werken gepland worden en vooral wanneer er meerdere werven in een gemeente zijn is het cruciaal om duidelijk te communiceren. De situatie verandert bovendien soms van dag tot dag. In heel die wirwar moeten ook de fietsers en het zwaar verkeer hun weg (letterlijk) zoeken met vaak zeer onveilige situaties tot gevolg."

"Ook de signalisatie spreekt zichzelf tegen", gaat N-VA verder. "Onze inwoners klagen dat ze genoodzaakt zijn om de verkeersregels te negeren om van punt A tot B te geraken omdat de omleidingen of de signalisaties elkaar tegen spreken."

N-VA weet dat de gemeente op haar website een aantal plannetjes heeft voorzien, dus de mensen die wat moeite doen, kunnen een aantal zaken wel digitaal terugvinden. "Voor een bestuur dat bij de aanvang prat ging op een nieuwe wind met meer openbaarheid, betere communicatie en inspraak van de inwoners vinden we de huidige gang van zaken echter zeer teleurstellend. De gemeente investeerde in dure schermen om te communiceren maar ze blinken uit door hun afwezigheid. Ook lijkt men doof te zijn voor de grieven van de inwoners en wordt er amper bijgestuurd of gecommuniceerd over de opstart van nieuwe werven."

"Concreet eisen wij van het bestuur:

  • Betere communicatie omtrent de fases van de werken op de Assesteenweg.
  • Geen verschillende werven tegelijkertijd opstarten maar snel een doordacht 1 punt per keer aanpakken en de hinder zo kort mogelijk houden voor onze inwoners.
  • Inwoners informeren omtrent de omleidingen, dit niet enkel via de website maar ook via sociale media, informatieborden, duidelijke briefwisseling met alle inwoners en handelszaken.
  • Evaluatie van de omleidingen, bij problemen niet gaan beboeten maar bijsturen en alternatieven zoeken."

Schepen van openbare werken Jozef Borremans beseft dat het door de vele werken even door de zure appel bijten is. Hij laat evenwel weten dat de grootste stoorzenders (werken op de Assesteenweg en aan de spoorovergang) geen initiatieven van de gemeente zijn. En het bestuur de werken, net als de inwoners en handelaars, vooral moet ondergaan.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?