N-VA heeft bedenkingen bij verkeerslichten op Nederhembrug

Het project Nederhem gaat zijn finale fase in en daarom werd het circulatieplan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Op de plaats waar de nieuw aangelegde Spoorwegstraat aansluit op Nederhem komt een kruispunt met verkeerslichten. N-VA Halle fractieleider Wim Demuylder vreest voor een nieuwe aanslag op de mobiliteit in Halle. Hij herhaalde zijn opmerkingen die hij reeds in het verleden formuleerde.

Raadslid Wim Demuylder: "Al het verkeer dat nu via het rond punt aan het sas komt zal in de nabije toekomst via dit nieuwe kruispunt met verkeerslichten zijn weg moeten verderzetten. Daar komt nog het verkeer van de nieuw aangelegde parking in de Spoorwegstraat bovenop en op termijn dat van de beloofde NMBS-parkeertoren. Vooral tijdens de ochtend- en avondspits zullen de wachttijden aan deze verkeerslichten ervoor zorgen dat de files die er nu al elke dag staan nog langer zullen worden. Ook voor de pendelaars die gebruik zullen maken van de nieuwe parking(s) zal dit voor heel wat tijdverlies zorgen wanneer ze hun trein moeten halen. Mobiliteit in Halle blijft dus een bijzonder moeilijk verhaal.”

Burgemeester Dirk Pieters (CD&V) reageert: "Op wat langere termijn moet de Sasbrug vervangen worden door een nieuwe wat hoger gelegen brug waardoor het rondpunt aan het Sas dan verdwijnt. De nieuwe wegenis houdt daar natuurlijk al rekening mee. Op de nieuwe aansluiting is een rond punt niet mogelijk en zijn verkeerslichten sowieso efficiënter omdat het over een T aansluiting gaat met slechts 3 in plaats van 4 aantakkingen. Beiden voorlopig naast elkaar laten functioneren kan gezien de heel korte tussenafstand niet.De lichten zullen optimaal afgesteld worden met de nieuwste technologie en zullen volgens de specialisten  efficiënter zijn dan de huidige regeling. Maar er zijn nu files en die zullen er dan ook zijn."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?