N-VA Halle maakt top 5 bekend

N-VA Halle heeft na de goedkeuring door de leden zijn lijstvorming voor de verkiezingen van 14 oktober afgerond. Het gaat om een mix van 14 zetelende gemeenteraads- en OCMW-raadsleden aangevuld met een aantal nieuwe kandidaten. Na lijsttrekker Jeroen Hofmans staat Joke Ots op plaats twee, Wim Demuylder op plaats drie, Marc Sluys op plaats vier en Dirk Van Heymbeeck op plaats vijf.

Joke Ots wist in 2012 voor het eerst een zitje te veroveren in de gemeenteraad. De voorbije legislatuur was ze lid van de commissie financiën en maakte ze ook deel uit van de politieraad. Joke wil maximaal inzetten op veiligheid waarbij het creëren van veilige buurten voor haar centraal staat. Daarnaast is ze ook voorstander van een sterk taal- en inburgeringsbeleid.

Wim Demuylder is de huidige fractieleider van de grootste Halse politieke fractie en maakt al 18 jaar deel uit van de gemeenteraad. Hij woont in Breedhout en heeft mountainbike als voornaamste hobby. Zijn interesse gaat vooral uit naar mobiliteit, sport en financiën.

Marc Sluys kwam in 2012 in de gemeenteraad. Hij is lid van de commissie Patrimonium.  Marc is ook actief in de Politieraad van de zone Zennevallei. Als provincieraadslid zetelt hij in de commissie regionaal beleid en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM). Marc is actief als reporter voor de lokale radio, een internetkrant en een nationale krant.

Dirk Van Heymbeeck zit ook sinds 2012 voor N-VA Halle in de gemeenteraad. Dirk is lid van de commissie openbare werken en mobiliteit, lid van de raad van bestuur van het cultuurcentrum CC ’t Vondel en de stadsbibliotheek.  Als lokaal ondernemer gaat zijn interesse uiteraard uit naar de lokale economie maar ook mobiliteit, cultuur en het Vlaams karakter van onze regio genieten zijn volle aandacht. Dirk is als Hallenaar ook kandidaat op de provincieraadslijst voor het arrondissement Halle-Vilvoorde.

Lees ook : Hofmans trekt N-VA-lijst Halle, Demesmaeker duwt


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?