N-VA gaat solo naar de gemeenteraadsverkiezingen 2012 (AUDIO)

SINT-PIETERS-LEEUW – De N-VA Sint-Pieters-Leeuw heeft beslist om in 2012 met een eigen lijst naar de kiezer te gaan. Er komt dus geen heruitgave van het lokale kartel zoals in 2006. Bij die gemeenteraadsverkiezingen werd geen enkele van de N-VA-kandidaten verkozen.

“Dit is geen keuze tegen iemand maar wel een keuze om vanuit de eigen sterkte te vertrekken. Er zijn verschillende redenen die voor deze keuze pleiten. Vooreerst is er de sterke groei van de afdeling. Er dient zich een geëngageerde nieuwe en jonge groep kandidaten aan waardoor we een sterke lijst kunnen samenstellen. Onze partij werkt aan een eigen lokaal programma met nadruk op het Vlaamse karakter van Leeuw, het behoud van groen en het tegen gaan van verstedelijking en verloedering”, zegt voorzitter Luc Deconinck.

De N-VA wil de kiezer de mogelijkheid geven om duidelijke beleidskeuzes te maken wat niet kan met een kartellijst. Bovendien zou de kiezer in de huidige omstandigheden niet begrijpen dat de N-Va zonder noodzaak in een lokaal kartel stapt terwijl het op het federaal vlak de traditionele partijen beslissen in zee te gaan met een coalitie met nagenoeg alle Franstalige partijen tegen de grootste Vlaamse partij, de N-VA.

Het partijprogramma moet nog opgesteld worden maar de ploeg heeft wel al enkele vraagtekens bij het huidige beleid. De N-VA-kandidaten willen zeker iets doen aan de inplanting van het politiecommissariaat dat zich nu in een uithoek van de gemeente bevindt. Ze hebben bedenkingen bij het RUP Wilderveld waar de verstedelijking zal toenemen omdat het gemeentebestuur er een voetbalveld laat volbouwen. Ook de afschaffing van de gemeentelijk culturele vzw’s kan op geen genade rekenen. En volgens de N-VA kan het inburgeringsbeleid veel verder gaan, door gebruik te maken van middelen die het Vlaams gewest ter beschikking stelt.

Voorzitter Luc Deconinck wordt in het N-VA-bestuur bij gestaan door ondervoorzitter en kabinetsmedewerkster van Geert Bourgeois Katleen Bury (27), secretaris Anne-Marie Vanbelle-Cloesen, penningmeester  Daniël Gistelinck en de bestuursleden Lily Ockerman, Yvo Debruyn, Jan Van Belle, Eddy De Cock, Marleen De Kegel, Gust Crabbe, Bram Demeur en Jan Desmeth.

De N-VA kan beginnen aan de samenstelling van de Lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Kim Paesmans, die onlangs werd gehuldigd als 20.000 ste lid van de N-VA komt zeker al op de lijst.

Audio

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?