N-VA Bever en N-VA Herne verzetten zich tegen windturbineproject Bassilly/Mark

Door Eoly werd een aanvraag ingediend voor het bouwen van 4 windturbines in Bassilly/Mark, nabij de grens met de Vlaamse gemeenten Herne en Bever. N-VA Bever en N-VA Herne zien dat niet zitten. Ook over de taalgrens in Rebaix blijkt de kapitaalophaling van Eoly Coöperatie een succes te zijn.

“Uit het milieueffectenonderzoek blijkt dat er niet minder dan 19 woningen binnen een straal van 600 meter van de windturbines een aanzienlijke negatieve impact zullen hebben door o.a. geluidshinder en slagschaduw van de windturbines. Daarbij werd dan nog geen rekening gehouden met de hinder die er ook is voor de verder gelegen woningen. Door dit project wordt schade berokkend aan de gezondheid van de omwonenden. Daarnaast wordt de waarde van de woningen gedevalueerd. De omwonenden zijn blijkbaar niet van tel voor Eoly”, stellen N-VA Herne en Bever. Voor ons komen de omwonenden evenwel op de eerste plaats. Zonder hun akkoord kan er geen sprake zijn van een windmolenproject.”

Visuele impact op het landschap

“De windturbines zullen een aanzienlijke visuele impact hebben op het landschap dat zichtbaar is vanuit Herne, Bever en Galmaarden. Het project zal op een ingrijpende manier een deel van de opmerkelijke zichtpunten/lijnen en zal het landschapskader van opmerkelijke zichtpunten/lijnen veranderen. Dit is onaanvaardbaar. Voor N-VA Herne en Bever staat het behoud van ons mooi landschap voorop.”

Biologisch milieu

“Het windturbineproject heeft een negatieve impact op de vogelpopulatie, zowel voor de nestelende vogels (o.a. de veldleeuwerik, de patrijs, de kievit en de bruine kiekendief), alsook voor de migrerende vogels (o.a. de morinelplevier en de goudplevier, die door dit project een rustplaats verloren zullen zien gaan). Daarnaast wordt de impact van het project op de gewone dwergvleermuis als hoog ingeschat omdat deze soort in groten getale voorkomt binnen de hele perimeter van het onderzoeksgebied.”

Voorbode

Het staat in de sterren geschreven dat dit windmolenproject, indien het door onze gemeenten positief zou geadviseerd worden, de voorbode is van nog andere bijkomende windmolenprojecten. In dit verband kan alvast opgemerkt worden dat Eoly het windmolenproject op de Heyselvlakte in Herne nog niet heeft afgevoerd, maar dit gewoon opgeschort heeft…

“N-VA Herne en N-VA Bever zijn dan ook van mening dat er geen plaats is voor dergelijke windmolenprojecten en vraagt dan ook aan de gemeenten Herne en Bever om een negatief advies af te leveren”, stellen Aldo Van Der Auwera en Jonas De Boeck, respectievelijk voorzitter van N-VA Bever en N-VA Herne.

Kapitaalophaling Eoly Coöperatie in Rebaix is een succes

Eoly Coöperatie werkt samen met Eoly Energy, de duurzame energieproducent die volop bezig is met de bouw van een nieuw windturbinepark in Rebaix (operationeel: februari 2021). Het gaat om 3 windturbines, waarvan er 1 volledig wordt geïnvesteerd door, en eigendom wordt van Eoly Coöperatie. Vanaf 15 september konden inwoners van Ath als eersten intekenen. Sinds 15 oktober kon ook het brede publiek intekenen op dit nieuwe project en mee investeren in de energietransitie.

Ruim voor het einde van de voorziene periode, werd al ingetekend op het volledige kapitaal van 4,35 miljoen euro. Dit succes sterkt Eoly Coöperatie in de overtuiging dat meer en meer mensen de ontwikkeling van hernieuwbare energie persoonlijk willen steunen.  Een belangrijk maatschappelijk signaal.

 Eerdere participatie heeft veel mensen overtuigd

Dit is niet de eerste keer dat Eoly Coöperatie een kapitaalophaling organiseert. In 2017 investeerden maar liefst 1.200 coöperanten in een windturbine in Halle. Zo dragen ze bij aan de verduurzaming van hun omgeving en profiteren ze elk jaar van een eventueel dividend.

Over het project Rebaix

De coöperatieve windturbine zal een capaciteit hebben van 3,4 megawatt. Met zijn 3 machines zal het Rebaix-windpark het equivalente jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 6.500 huishoudens opwekken, d.w.z. meer dan de helft van de huishoudens in Ath. Uiteindelijk zal deze productie van groene energie de uitstoot van ongeveer 7.000 ton CO2 per jaar vermijden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?