N-VA Asse heeft een nieuw bestuur

De Assese N-VA-afdeling verkoos recent een nieuw bestuur. Voorzitter blijft Gunter Slaus. Hij krijgt in zijn tweede voorzittersperiode Joris Van den Cruijce naast zich als ondervoorzitter. N-VA verwelkomt ook een aantal nieuwe gezichten.

Donderdag 21 februari werd de driejaarlijkse bestuursverkiezing gehouden bij de Assese afdeling van N-VA. Deze verkiezing resulteerde in een vernieuwde bestuursploeg met dezelfde man aan het hoofd. Tandarts-specialist Gunter Slaus (helemaal links op de foto) werd immers herverkozen als voorzitter. Maar er is in het bestuur ook een sterke vernieuwing. Zo wordt Joris Van den Cruijce (bovenaan rechts op de foto), momenteel schepen en provincieraadslid de nieuwe ondervoorzitter.

“We zijn ook heel blij een aantal nieuwe krachten te mogen verwelkomen in ons bestuur. Bovendien is er ook fijn te zien dat we ook een aantal gemotiveerde vrouwen te mogen verwelkomen. Met de niet-mandatarissen Sonja, Mie, Volha, Machteld, Els en Inge aangevuld met mandatarissen Marie-Berthe, Katleen en Sigrid hebben we een ruime groep van sterke en enthousiaste vrouwen. Dat vinden we uiteraard belangrijk”, vertelt voorzitter Gunter Slaus.

Maar het N-VA-bestuur kon ook nieuwe mannelijke bestuursleden vinden. Zo sluiten David, Stefan, Robert en jongere Jellis ook aan.

“Samen met deze sterke bestuurgroep met een goede mix tussen jong en oud, man en vrouw, deelgemeenten en professionele activiteiten zullen we N-VA Asse verder laten groeien en de toekomst van onze afdeling veilig stellen”, besluit voorzitter Gunter Slaus.

(Op de foto de na de verkiezings aanwezige bestuursleden. Een aantal mandatarissen en bestuursleden konden wegens andere verplichtingen niet aanwezig zijn.)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?