N-VA Affligem trekt met 'kopvrouw' naar verkiezingen

Twee dagen na de Vlaamse feestdag heeft N-VA Affligem de eerste namen van haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vrijgegeven. N-VA heeft drie schepenen binnen de huidige coalitie en speelt deze troef ten volle uit.

Schepen Belinda Everaert zal de lijst trekken, schepen Bert De Roeck staat op de tweede plaats en schepen Guy Uyttersprot wordt lijstduwer. Het afdelingsbestuur legde de plaatsen voor deze drie hoofdkandidaten unaniem vast.

Verderzetten
 
De nieuwe afdelingsvoorzitter, Jelle Stassijns, licht toe: “Onze N-VA-schepenen zorgen deze bestuursperiode voor een spaarzaam en financieel gezond beleid in Affligem. Daardoor kan extra geïnvesteerd worden in infrastructuur en dienstverlening voor onze bevolking. Zo zullen we deze bestuursperiode méér straten en voetpaden vernieuwen dan aanvankelijk gepland. Heel wat administratie voor ambtenaren én burgers werd gedigitaliseerd. Tegelijk werd de asociale milieuheffing afgeschaft en kwam er eindelijk een afvalbeleid waarbij de vervuiler méér betaalt dan de goede sorteerder, zoals het hoort. Er is een actief inburgeringsbeleid voor nieuwe inwoners. Met het Huis van de Kommersant is de lokale middenstand opnieuw betrokken bij het bestuur. En eindelijk is er ook een volwaardig beleid op het vlak van milieu, natuurbeheer en dierenwelzijn. Vanzelfsprekend willen we dit beleid verderzetten in een volgend gemeentebestuur.”

Van trekker naar duwer

Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Guy Uyttersprot, die in 2012 de lijst trok, en sinds 2000 in de Affligemse gemeenteraad zetelt, kiest er bewust voor om in 2018 de lijst te duwen: “Ik ben al 30 jaar actief binnen de politiek, zowel op professioneel als gemeentelijk vlak. Het resultaat van de vorige verkiezingen stemde me als kopman uiteraard tevreden maar het werk is nog verre van af. Het leek me dan ook de juiste beslissing om mezelf in 2018 volledig ten dienste te stellen van onze lijst en mijn ruime ervaring in te zetten als lijstduwer. Ik engageer me dan ook om vanop de lijstduwerplaats onze ganse ploeg naar de top te duwen en N-VA in Affligem nog steviger op de kaart te zetten.”

Wens
 
Schepen van Financiën en Milieu Bert De Roeck schuift een plaatsje op, van de derde naar de tweede plaats. “Bij de vorige verkiezingen stond ik voor het eerst op de lijst en behaalde er het beste persoonlijk resultaat na dat van de kopman. Ik kwam op uit volle overtuiging omdat ik geloof in het verhaal van de N-VA, en dat zal ik in 2018 met nog méér ambitie doen. Sinds 2013 heb ik me met hart en ziel mogen inspannen voor onze gemeente en vanaf 2019 zal ik me hiervoor zelfs voltijds kunnen vrijmaken. Vandaar dat ik graag mee onze lijst trek. Het is mijn uitdrukkelijke wens om met al onze kandidaten als een hechte ploeg naar de verkiezingen te trekken en daar zet ik me dan ook volop voor in.”

Kopvrouw

Schepen van Communicatie, Lokale Economie en Vlaams Beleid Belinda Everaert stond in 2012 op de tweede plaats en wordt nu lijsttrekker. De N-VA kiest zo, wellicht als enige in Affligem, voor een ‘kopvrouw’ in 2018. “Ons afdelingsbestuur heeft voluit gekozen voor een vrouw als lijsttrekker. Ik dank hen uiteraard enorm voor dit vertrouwen en de kans die ze mij bieden. We konden al heel wat realiseren de laatste jaren en zijn allesbehalve zinnens om op onze lauweren te rusten. Ik engageer me dan ook volledig om samen met Bert en Guy de volledige N-VA-ploeg naar een mooi verkiezingsresultaat te leiden in 2018.”

Gesprekken
 
Kersvers ondervoorzitter, Cris Van Vaerenbergh, voegt hieraan toe: “N-VA heeft al veel talent in eigen rangen en onlangs traden ook nog de mensen van Affligem.nu toe tot onze partij. Uiteraard voeren we daarnaast nog gesprekken met tal van andere bekwame kandidaten. We gaan de Affligemse kiezer in 2018 dan ook een zéér sterke kandidatenlijst voorleggen. Minstens 6 kandidaten zullen ervaring hebben als schepen en dat doet wellicht geen enkele partij in Affligem ons na. De komende weken en maanden gaan we rustig de balans opmaken van de voorbije bestuursperiode en de accenten leggen voor ons volgende verkiezingsprogramma.”

(Foto : vlnr: Ondervoorzitter Cris Van Vaerenbergh, schepenen Guy Uyttersprot, Belinda Everaert en Bert De Roeck, en voorzitter Jelle Stassijns van N-VA Affligem)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?