Muziek op carnaval tot 6 uur ’s morgens

Café-uitbaters die tijdens carnaval een openluchtuitbating willen moeten een specifieke vergunning hebben. Zij moeten dus tijdig een schriftelijke aanvraag indienen bij de stad.

Halattraction vraagt, naar jaarlijkse gewoonte, de milieuvergunning aan voor de muziekinstallaties op de Grote Markt, Maandagmarkt en Ninoofsesteenweg en voor de muziekinstallaties op de kermis (J. Possozplein, Leide en Stationsplein). Voor alle andere muziekinstallaties wordt ambtshalve een milieuvergunning verleend door de dienst ruimtelijke ordening.

Dit wil zeggen dat er:

-       In de 1ste zone (Grote Markt, Ninoofsesteenweg (tussen Dekenstraat en Maandagmarkt) en Maandagmarkt er muziek tijdens de 3 carnavaldagen toegelaten is tot 6 uur ’s morgens.

-       In de 2de zonde (J. Possozplein (uitgezonderd de kermis), het Handbooghof, de K. Cardijnstraat, Klinkaert, Basiliekstraat, Bergensesteenweg tot de Poststraat, A. Demaeghtlaan, Zr. Bernardastraat, Parklaan, Oudstrijdersplein en Vandenpeereboomstraat) muziek tijdens de 3 carnavaldagen toegelaten is tot 3 uur.

-       In de 3de zone (alle andere straten op het grondgebied van Groot-Halle evenals de kermiszone) muziek tijdens de 3 carnavaldagen toegelaten is tot 1 uur.

Drank in openlucht mag wel nog geschonken worden na deze tijdstippen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?