Motie van wantrouwen als climax in dossier schoolbouw

De bouw van de gemeenteschool in Eizeringen heeft de meerderheid van het gemeentebestuur de afgelopen weken al erg parten gespeeld. Op de laatste gemeenteraad friste een raadslid het geheugen van de meerderheid weer op, in de hoop op meer duidelijkheid. Het kwam zelfs tot een motie van wantrouwen tegen de burgemeester en twee schepenen.

Raadslid Geert De Cuyper (N-VA-Lennik Kwadraat) is de laatste tijd als een doorn in het oog van de meerderheid. Afgelopen gemeenteraad diende hij een motie van wantrouwen in tegen de burgemeester en schepenen Elpers en Limbourg, omdat ze foutieve informatie over de bouw van de gemeenteschool hebben verspreid. 

“Ondanks onze waarschuwing in december vorig jaar, dat men de juridische uitspraken moest afwachten, zijn ze toch verder gegaan met de bouw. Een dikke maand geleden kwam dan de uitspraak van de Raad van Vergunningsbetwistingen: de vergunning werd vernietigd. Binnen de vier maanden moet de stedenbouwkundige ambtenaar dus een nieuwe beslissing nemen. Intussen mag men enkel de instandhoudingswerken uitvoeren. Maar wat bleek tijdens een controle op 18 april? De aannemer was bezig met maar liefst 10 arbeiders. Het stoort me dat sommige collegeleden de rechterlijke macht aan hun laars lappen”, aldus het raadslid en advocaat De Cuyper.

"Niet de eerste keer dat u de man en niet de bal speelt."

Die laatste verwijst ook naar de foutieve informatie die al in de pers verschenen is. Volgens hem is het advies van haar raadsman en ambtenaar waarop de burgemeester zou beslist hebben om alsnog met de werken te beginnen, niet zo duidelijk. Hij richt zich ook tot schepen Limbourg (LB), die verkeerdelijk beweerde dat er belangenvermenging is doordat het beroep ingediend zou zijn door de schoonouders van één van de N-VA-Lennik Kwadraat-leden.  

Burgemeester Irina De Knop (LB) vindt De Cuypers uitingen dan weer te persoonlijk. “Ik zou bijna applaudisseren voor het pleidooi dat u zonet gegeven heeft. U doet niets anders dan het kweken van perceptie, we weten dat u de beste bent. De waarheid is echter wel iets anders. Het is niet de eerste keer dat u de man en niet de bal speelt. U moet het toch maar doen: een motie indienen door een kink in de kabel bij de uitvoering van een bouwvergunning”, zegt De Knop en verklaart zich nader:

“De gemeente heeft inderdaad op 17 december 2015 bij de Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar een vergunning ingediend, dus het is niet de gemeente maar de ambtenaar die in de categorie van dommeriken hoort. Nadien volgden er vele bezwaren van buren, en ten slotte een betwisting van deze zaak bij de Raad van Vergunningsbetwistingen met als gevolg een verzoek van vernietiging op 30 augustus 2016. Toen vroegen wij een advies aan onze ambtenaar, die desondanks een gunstig advies gaf. Op 13 maart dit jaar kwam het arrest er dan toch, tot mijn grote verbazing: voor de eerste keer dat een dergelijk dossier zo snel wordt afgehandeld. Mijn indruk is dat er nu vanuit de oppositie wordt gedanst op het graf van de gemeente en de ambtenaar. Al van 2008 zijn we bezig met de aanvraag. Nu besluiten we dan ook om de werken stil te leggen, maar dit moet op een veilige manier gebeuren: er zijn nog steeds kinderen in de buurt. Door de tegendraadsheid van één buur moeten wij deze werken stopzetten. Met die laatste zijn we trouwens aan het overleggen. Maar wat als de beslissing gunstig zou geweest zijn: had u dan anders gekraaid en ons gefeliciteerd?”, aldus een misnoegde burgemeester.

"Jarenlang elk initiatief van de buur in kiem gesmoord."

“Ik heb de motie niet ingesteld op basis van het arrest of dat u toch begonnen bent”, reageert De Cuyper, “Maar wel omdat we fout zijn geïnformeerd. Je moet trouwens niet verkondigen dat in de eerste fase bezwaar is ingediend door  schoonouders van één van onze leden. Er waren maar liefst 15 bezwaarindieners!”

Volgens raadslid Gun Mignon (N-VA-Lennik Kwadraat) werd ook zijn naam de laatste weken besmeurd. “Het bestuur misbruikt mijn naam in de pers, enkel en alleen om de eigen incompetenties te verstoppen. Dat ik de buur (geen familie) zou hebben aangezet tot het aantekenen van beroep tegen de vergunning, terwijl u dat zelf heeft gedaan, meneer Limbourg. Als u niet communiceert, mag u het deksel op de neus verwachten. Jarenlang hebben jullie elk initiatief van de buur in de kiem gesmoord, en nu de vergunning is vernietigd, wil iedereen wel plots met hem in overleg gaan. De buren willen eigenlijk niets meer dan betrokken worden en hebben in se niets tegen de school zelf.”

"Motie van wantrouwen is jammerlijke en persoonlijke aanval"

Johan Limbourg (LB), schepen van Openbare Ruimte: “In 2008 waren de plannen zo goed als af, we legden dit dan ook voor aan de buren. Maar die wilden liever nieuwe klaslokalen op het bestaande gebouw, wat zeer gevaarlijk was. Voor de bouw kregen we ook een subsidie van een dik miljoen euro. We riskeerden ook de subsidies kwijt te geraken. Ik vind deze motie van wantrouwen een jammerlijke en persoonlijke aanval.”

Filip Van Ginderdeuren (LB) probeert dan weer de kerk, of school, in het midden te houden: “Er zijn grove uitspraken en verklaringen gedaan, maar laten we tot de essentie komen: we zijn als openbaar bestuur verantwoordelijk om het belang van de Lennikenaar te waarborgen. De uitspraak is gekomen, en de school zal er komen. Ik onthoud me van dit punt omdat er een grondige reflectie binnen dit college van burgemeester en schepenen moet komen.”

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?