Mobiel schakelzorgteam geeft ondersteuning aan zorginstellingen

De druk van de corona-pandemie is al enkele weken verschoven van de ziekenhuizen naar andere zorginstellingen. Intercommunale Haviland en haar partners gebruikten daarom hun expertise voor de oprichting van mobiele schakelzorgteams die ter plaatse ondersteuning kunnen bieden. Twintig lokale zorginstellingen kregen al gratis ondersteuning. Dat idee krijgt nu weerklank bij minister Wouter Beke.

Schakelzorgnetwerk met lokale partners

Intercommunale Haviland bleef niet bij de pakken zitten toen de druk van de pandemie enkele weken geleden verschoof van de ziekenhuizen naar andere zorginstellingen zoals woonzorgcentra, psychiatrische centra en andersvalidenopvang. In april nam Haviland de projectcoördinatie op van het schakelzorgcentrum in het Gosset Hotel in Groot-Bijgaarden, dat uiteindelijk de deuren niet hoefde te openen. Toch leverde dit belangrijke voordelen op.

Christophe Sijbers, preventieadviseur bij Haviland en projectcoördinator van het schakelzorgcentrum: “We kregen de kans om op korte tijd een netwerk op te bouwen met heel wat expertise rond schakelzorg, samen met onze partners bij de eerstelijnszones Amalo en Pajottenland, de huisartsenkringen en de lokale besturen. Daarom zijn we nu in staat om schakelzorg ter plekke aan te bieden, met mobiele teams en aangepast aan de specifieke situatie.”

Kosteloze ondersteuning volgens noodgraad

“De mobiele teams bieden gratis ondersteuning aan de zorginstellingen die dat wensen. Op vandaag hielpen we al 20 lokale zorginstellingen met onze mobiele teams. We onderscheiden drie samenwerkingsvormen: preventief in instellingen waar geen COVID-gevallen zijn vastgesteld, ondersteunend in instellingen met enkele bevestigde COVID-gevallen maar zonder grote uitval van personeel en crisisbeheer voor instellingen met een groot aantal COVID-gevallen en/of grote uitval van personeel. Het gaat van logistieke ondersteuning – onderhandelen met leveranciers, regelen van spoedleveringen – tot het geven van opleidingen rond hygiëne en veiligheid en het zoeken van aanvullend personeel en vrijwilligers.”

Mobiele teams van Wouter Beke

Dat idee krijgt nu navolging: ook minister Wouter Beke pleit nu voor de oprichting van lokale cellen en mobiele teams. Zo kan sneller geschakeld worden bij een nieuwe corona-uitbraak en wordt de kans groter dat dit lokaal kan ingedijkt worden. Deze mobiele teams bestaan eveneens uit artsen, verpleegkundigen en gezondheidspromotoren uit de eerstelijnszones, onder leiding van het Agentschap Zorg en Gezondheid.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?