Minister Vandeurzen opent kinderopvang 'Maantje Dilbeek' (Audio)

ITTERBEEK - In de containers naast gemeenteschool 't Kepertje in Itterbeek is gisterenavond het initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) 'Maantje Dilbeek' officieel voorgesteld in bijzijn van minidster van Welzijn Jo Vandeurzen. Het project, een samenwerking van de gemeente Dilbeek met het Centrum voor Kinderopvang ’t Breugelkind vzw, is een onderdeel van een groot overkoepelend project waarbij kinderopvang voorzien is voor- en na schooltijd in alle scholen van Dilbeek.

De kleuters van 't Kepertje (dagelijks een twintigtal) worden in 'Maantje Dilbeek' vooralsnog opgevangen in containers. Bedoeling is dat er in de toekomst een echt gebouw zal komen. De leerlingen van de basisschool van t' Keperke worden voor- en na de schooltijden in de schoolgebouwen zelf opgevangen.
 
"Uiteraard is het onmogelijk voor de gemeente Dilbeek , met ongeveer 40 000 inwoners en duizenden kleuter en lagere schoolkinderen, om een IBO-aanbod te voorzien in elke deelgemeente van Dilbeek," zegt Schepen Vanderoost. "Dit enerzijds om financiële redenen, anderzijds om het groot aantal op te vangen kinderen. Om die redenen heeft de gemeente een bijzondere inspanning gedaan met de opstart van een uniek samenwerkingsproject met het Centrum voor Kinderopvang ’t Breugelkind omtrent binnenschoolse kinderopvang. Dit project houdt in dat in alle Dilbeekse scholen ( 14 locaties) de dagelijkse voor- en naopvang wordt gegarandeerd. Tevens is er een bijkomende werking op woensdagnamiddag en tijdens de vakantieperiodes en schoolvrije dagen."

De gemeente Dilbeek kiest dus voor een professionalisering van de opvang (en niet meer via een quasi vrijwilligerswerking waarbij de continuïteit constant op de helling stond). Hieronder wordt onder meer verstaan:

het kwalitatieve en pedagogische aspect, waar er plaats is voor opleiding en opvolging van de personeelsleden, een degelijke communicatie naar de ouders toe en waarbij continuïteit een grote meerwaarde is voor het opvanggebeuren. Hierdoor wordt ook de werkdruk ontlast bij de directie en schoolbesturen. Immers: het opvanggebeuren is niet (meer) de hoofdtaak van de school maar het staat er wel heel dicht bij en is vaker het uithangbord van de school. De grootschaligheid van dit project zorgt ervoor dat er een Poulesysteem mogelijk is voor vervangingen , dat er een coördinator het ganse gebeuren nauwkeurig opvolgt en dit met de steun van een kwaliteitscoördinator die zich exclusief richt naar het kwalitatieve van de opvang, vormingen en andere.

Audio : Schepen van onderwijs Jef Vanderoost (CD&V)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?