Minister Schauvliege erkent 'Grote Bos' als natuurgebied

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft het 'Grote Bos', een voormalig stort gelegen op het grondgebied van de gemeenten Roosdaal en Lennik, officieel erkend als natuurgebied.

Het gebied bestaat uit cultuurgrasland, kalkminnend grasland, ruigten en struwelen, akkers met kleine landschapselementen en een dotterbloemgrasland. Het 'Grote Bos' wordt beïnvloed door de Hunselbeek, de Heilbeek en de Grote Beek.

Het beheer van het gebied wil de aanplantingen laten evolueren tot beekbegeleidende bossen en wil de graslandjes en het hellingbos verder laten ontwikkelen op het terrein dat ooit dienst deed als stort tijdens de aanleg van de Brusselse metro.

De aanwezige fauna vergt nog nader onderzoek, maar de braamsluiper, spotvogel en zomertortel (een erg bedreigde soort) komen voor als broedvogel.

Joke Schauvliege: "De erkende oppervlakte van dit nieuwe natuurreservaat bedraagt 4,5 hectare. Het gebied is toegankelijk en beschikt over een wandelpad van 0,5 kilometer."

Bij Natuurpunt Pajottenland, waarvan vrijwilligers het gebied al jaren beheren, zijn ze bijzonder tevreden met de erkenning. Hierdoor kunnen immers extra subsidies worden aangevraagd voor een nog beter beheer.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?