Minister Bourgeois ondersteunt aankoop grond voor uitbreiding FeliXsite in Drogenbos

DROGENBOS - Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand Geert Bourgeois maakt 45.000 euro vrij voor de aankoop van groene gronden in de gemeente Drogenbos. De aankoop van deze gronden maakt de uitbouw mogelijk van de heemkundige en ecologische werking van het FeliXart Museum, een geïntegreerd project dat een toeristische meerwaarde moet betekenen voor de regio. 

Concreet is het de wens van het museum om ook de percelen groen die grenzen aan de beschermde boomgaard van Felix De Boeck voor het publiek toegankelijk te maken.

“Het is onze bedoeling om een ‘FeliXsite’ te ondersteunen waar kunsten, erfgoed en ecologie samen komen”, verduidelijkt minister Bourgeois. “Dat staat ook zo in het Vlaams regeerakkoord. De aankoop van een eerste stuk grond in 2012 is een eerste stap naar een geïntegreerd project waar ook de restauratie van de hoeve van de schilder-boer een deel van is. Bovendien past deze ontwikkeling in de initiatieven om de hele Zennevallei beter te valoriseren.”

De beleidsplannen van het FeliXart Museum inspireerden verscheidene ontwikkelingen op het niveau van de gemeente Drogenbos, de provincie Vlaams Brabant en vzw De Rand die nu geïntegreerd worden in een gezamenlijk project. Op lokaal gebied worden op deze manier de weinige openbare stukken groen aan de reeds bestaande boomgaard van Felix De Boeck gehecht.

Wandelweg

De gemeente Drogenbos begon met het opstarten van het project 'Het Moeras', een wandelweg ontworpen door Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei. 'Deze wandelweg moet de sterk verstedelijkte gemeente zuurstof geven, iets wat wij in het verlengde van dit lokaal project proberen op regionaal niveau met  'Zuurstof aan de Zenne. Het is een project waarbij we naast het culturele, een ecologische en toeristische meerwaarde willen creëren voor de Zennevallei en dit van Halle tot Drogenbos. De FeliXsite is daarin een belangrijk start- of eindpunt.' zegt Alwin Loeckx, directeur van Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei.

Het FeliXart Museum, dat sinds 2009 regionaal erkend is, wist zich als museum nationaal in de kijker te plaatsen met de nadruk op de historische avant-garde en kunst uit het Interbellum. Daarnaast wordt er nu dus gewerkt aan de uitbouw van een 'tweede spoor'. 'De erfenis van Felix De Boeck is groter dan alleen maar het artistieke.

“Toen hij zijn oeuvre en zijn gronden aan de Vlaamse Gemeenschap schonk, was het zijn wil dat ook zijn leven zou herinnerd worden. We denken dat deze verbrede missie conform is met zijn testament. Bovendien kan de instelling zich het best maatschappelijk verantwoorden door ingeschakeld te worden in de ontwikkeling van de regio,”  aldus Sergio Servellón, directeur van het FeliXart Museum.

Naast de aankoop van dit perceel, tot nu eigendom van de kerkfabriek van Drogenbos, wordt er gekeken naar andere aanpalende gronden. In het beste geval wordt de site verdubbeld tot een 4 hectare groene zone. Naast een wandelroute, de aanleg van een poel en het versterken van de hoogstamfruitboomgaard wordt er gewerkt aan een educatief luik om dagvullende programma's voor groepen en scholen uit te werken.

Geert Bourgeois gelooft alvast in het project: “Naast de aankoop van de gronden voorzien we in middelen om een publiekgerichte restauratie van de hoeve mogelijk te maken. Voor het totale project heb ik 218.000 euro gereserveerd. Met deze eerste aankoop is de doorstart van het hele project tastbaar geworden. De samenwerking van al de actoren moet van de FeliXsite een open en maatschappelijk relevant ankerpunt maken.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?