Minder ongevallen in AMOW: maar wel bijna verdubbeling van zwaar gewonden

In het jaar 2021 waren er in totaal 136 verkeersongevallen waarbij slachtoffers vielen met een lichamelijk letsels in de politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel). Op zich is dit een lichte daling tegenover 2020. Toen waren er in totaal 139 verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Minder positief is het aantal zwaar en licht gewonden. Het aantal licht gewonden kent een lichte stijging, van 148 in 2020 naar 155 in 2021. Onrustwekkender zijn het aantal zwaar gewonden. In 2020 waren er in totaal 8 zwaar gewonden, in 2021 waren dit er 15. Bijna een verdubbeling dus. 

Samenvatting per gemeente

Asse: In Asse was er een daling in het totaal aantal ongevallen met lichamelijk letsel. Hierbij was er een daling in het aantal dodelijke slachtoffers (van 2 in 2020 naar 1 in 2021), maar ook in het aantal licht gewonden (van 78 in 2020 naar 68 in 2021). Het aantal zwaar gewonden steeg licht, van 6 in 2020 naar 7 in 2021.

Merchtem: Het totaal aantal ongevallen met lichamelijk letsel steeg in de gemeente Merchtem. In 2020 waren er 20 mensen die licht gewond raakten bij een ongeval, in 2021 waren dit er 32. Ook het aantal zwaar gewonden steeg. Van 1 in 2020 naar 4 in 2021. Er kwam één persoon om het leven bij een verkeersongeval in 2021. Ook in 2020 viel er 1 dodelijk slachtoffer te betreuren.

Opwijk: In Opwijk was er een daling in het totaal aantal verkeersongevallen met lichamelijke letsels. Hierbij steeg wel het aantal zwaargewonden licht (van 1 in 2020 naar 2 in 2021). Het aantal lichtgewonden bleef gelijk (18). In 2021 vielen er geen dodelijke slachteroffer, waar er in 2020 jammer genoeg één dodelijk slachtoffer viel.

Wemmel: Wemmel kent een zeer lichte daling in het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Ondanks deze daling, waren er wel meer slachtoffers met lichte of zware verwondingen. Het aantal lichtgewonden steeg van 32 in 2020 naar 37 in 2021. De zwaar gewonden steeg van 0 in 2020 naar 2 in 2021.

Ongevallen met lichamelijk letsel met fietsers

48 van de 172 slachtoffers van een verkeersongeval met lichamelijk letsel waren fietsers, wat neer komt op maar liefst 28% van het totaal aantal slachtoffers. 4 van de 15 zwaar gewonden die er in totaal vielen waren fietsers (27%). Bij het aantal licht gewonden is dit 44 van de 155 slachtoffers (28%).

Enkele andere cijfers op een rij

  • 62% van het totaal aantal slachtoffers bij ongevallen met lichamelijk letsel waren mannen
  • 15% van het totaal aantal ongevallen met lichamelijk letsel gebeurde onder invloed van alcohol
  • 4% gebeurde onder invloed van drugs of medicatie
  • 4% was te wijten aan overdreven snelheid
  • 4% was niet geldig verzekerd
  • Bij 21% van de ongevallen met lichamelijk letsel was er sprake van vluchtmisdrijf
  • De gordeldracht was bij ieder ongeval in orde

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?