Miljoeneninvestering in propere Zenne

De komende jaren zullen Vlaanderen en Europa miljoenen euro's investeren in het beter maken van de waterkwaliteit in het Zenne, Dijle en Demerbekken. Een deel van de middelen zal worden besteed aan het opnieuw zichtbaar maken van waterlopen in stedelijke omgeving.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft een belangrijke Europese subsidie binnengehaald. Samen met Vlaanderen, Brussel en Wallonië zal Europa fors investeren in proper water in het Zenne-, Dijle- en Demerbekken. Om versneld een betere waterkwaliteit te bereiken, maken alle partners nu 18 miljoen euro extra vrij, gespreid over de komende 10 jaar.

De Europese Commissie komt met meer dan de helft van dat bedrag (9,7 miljoen euro) over de brug, Vlaanderen levert eveneens een substantiële bijdrage (4,1 miljoen euro).

Moeilijke opdracht

De laatste jaren verbetert de algemene waterkwaliteit nog steeds, maar verdere inspanningen blijven nodig om een goede ecologische toestand in onze watersystemen te bereiken. Door een intensief gebruik van de beschikbare ruimte voor bebouwing, industrie en landbouw is die opdracht in Vlaanderen moeilijk.

Biodiversiteit

De Europese Commissie maakt nu middelen vrij om de lidstaten hierin verder te ondersteunen. De Vlaamse Milieumaatschappij coördineert de werkzaamheden van de zeven andere partners (Vlaamse Landmaatschappij, Provincie Vlaams-Brabant, De Watergroep, Waterwegen & Zeekanaal , Leefmilieu Brussel, Hydrobru en Service Public de Wallonie) aan dit ambitieuze project voor een doelgerichte en gecoördineerde aanpak van de waterlopen in het Zenne-, Dijle- en Demerbekken,

Dit project omvat een groot aantal maatregelen die, naast het verbeteren van de waterkwaliteit, ook bijdragen tot een verbeterde biodiversiteit en een verdere beperking van het risico op overstromingen. De Europese subsidiëring maakt het nu mogelijk om versneld aan het werk te gaan.

Bovengronds

Een deel van de extra middelen zal worden besteed aan het opnieuw zichtbaar maken van waterlopen in een stedelijke omgeving. In het verleden werden waterlopen vaak gedempt of onder de grond gestopt om plaats te maken voor straten en extra parkeerplaatsen. Dit had echter nefaste gevolgen op de waterkwaliteit van deze waterlopen en zorgt ook frequent voor wateroverlast. Door het water opnieuw een plaats in de stad te geven, onder andere in Brussel, Leuven en Sint-Pieters-Leeuw, biedt men oplossingen aan die bovendien voor een aangenamere leefomgeving zorgen.

Minister

Joke Schauvliege: "Met de extra Europese middelen zal in een breed samenwerkingsverband een bijkomende inspanning voor Dijle, Zenne en Demer kunnen gebeuren. Dit project past dan ook uitstekend binnen mijn beleidsdoelstellingen in het waterbeheer: schade door overstromingen tegengaan, waterlopen 'in een goede toestand' brengen, en historische waterlopen terug zichtbaar te maken in de stad."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?