Miljoen euro subsidie voor riolering in Roosdaal

ROOSDAAL - Vlaams minister Joke Schauvliege keurde een ministerieel besluit goed waardoor zij subsidies toekent aan 35 dringende rioleringsprojecten in Vlaanderen. Het gaat in totaal om 40 miljoen euro waarvan één miljoen gaat naar een project in Roosdaal.

Niet alleen voor de organisatie van onze waterzuivering, maar bijvoorbeeld ook in tijden van overvloedige neerslag bewijst een goed onderhouden rioleringsstelsel zijn nut. Dit kost de gemeenten echter handenvol geld. Daarom voorziet de minister 14 miljoen euro voor de dringende aanleg van bijkomende rioleringen en 25 miljoen euro voor rioleringswerken die de aanleg van een Aquafin-collector rendabel maken.

Joke Schauvliege: “Via deze 35 projecten zal er meer proper hemelwater worden afgekoppeld van het rioleringsstelsel, waardoor het nodeloos zuiveren van regenwater wordt vermeden en zal het afvalwater van meer huizen worden gezuiverd in de installaties van Aquafin.”

In de gemeente Roosdaal wordt een gescheiden rioleringsstelsel uitgebouwd in de Lostraat en de Kleine Lostraat over een totale lengte van 1.230 meter. 121 inwoners zullen op dit nieuwe stelsel worden aangesloten. De minister investeert 1.055.000 euro in dit project, waarvan de technische planningsfase nu definitief van start kan gaan en de uitvoering binnen enkele jaren volgt.

Joke Schauvliege: “De kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen is sterk verbeterd, onder meer door de verdere uitbouw van ons rioleringsstelsel waarop vandaag meer dan 80% van de Vlaamse gezinnen is aangesloten. Daarom blijf ik, in budgettair moeilijke tijden, grote inspanningen leveren om op een kostenefficiënte manier nog meer water te zuiveren. Door de toegekende subsidies krijgt de gemeente Grimbergen een extra stimulans om dergelijke werken uit te voeren”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?