Met een streekgids ontdek je net dat tikkeltje meer

DEZE REEKS VANAF NU ALLEEN NOG OP ZATERDAG

Sommige inwoners zijn fier op hun eigen regio en willen dit uitdragen naar bezoekers en toeristen. In het Pajottenland en de Zennevallei vind je ook heel wat van deze fiere streekgenoten. Een veertigtal onder hen zijn lid van de Streekgidsen Pajottenland en Zennevallei. Voor onze reeks rond toerisme, recreatie, vrije tijd en streekidentiteit in het Pajottenland, de Zennevallei en de Denderstreek brachten we een bezoek aan Lembekenaar Luc Lippens, voorzitter van de ‘Streekgidsen P&Z’, zoals in de sector al eens wordt gezegd.  

 

Luc Lippens is acht jaar voorzitter van de Streekgidsen Pajottenland en Zennevallei. Tot voor corona verzorgden ze jaarlijks zo’n 550 rondleidingen in de regio. Nu iedereen weer wat vrijer door het leven mag, was Luc tevreden dat de Toer de Geuze met publiek kon doorgaan. Zeven gidsen verzorgden vorig weekend rondleidingen in brouwerijen.

Dag Luc, vorig weekend was dus druk door de Toer de Geuze?

Luc Lippens: “Zeker weten. Maar ’t was met plezier dat we weer rondleidingen hebben gegeven. Er heerst altijd een gezellige stemming. Zaterdag en zondag leidden we een zeer divers internationaal publiek rond bij Lindemans, Boon en Timmermans. En maandag was er bij Boon nog een bezoekdag voor de horeca. De rust de dagen nadien was welgekomen.”

Als streekgidsen doen jullie meer dan alleen gidsbeurten in de brouwerijen.

“De brouwerijen vormen een mooi aandeel in het pakket. Daar zijn veel aanvragen omdat het om een uniek product gaat, waar dan ook nog een rijke historie aan is verbonden. Ook voor de basiliek in Halle is er veel interesse, de kastelen van Gaasbeek en Beersel, de rozentuin van Coloma en de stadswandeling in Halle. Voor corona klokten we af op ongeveer 550 gidsbeurten per jaar. Nu moeten we de draad terug oppikken. Voor de basiliek van Halle is er intussen een goede app ontwikkeld waardoor je als individuele bezoeker, en ook in groep, het gebouw perfect kan bezoeken en alle info digitaal kan ontvangen. En de grote interesse die ontstond na de restauratie van de basiliek is intussen ook over haar hoogtepunt.”

Luc Lippens:
“Een aantal attracties organiseren de laatste jaren zelf rondleidingen. Dat is niet ideaal voor de samenwerking binnen het toerisme. Vroeger kwam iedereen mekaar meer tegen op het terrein. Die contacten zorgden voor kansen.”

Jullie begeleiden ook busrondritten door het Pajottenland en de Zennevallei.

“Een aantal jaar geleden ontwikkelden we een rondrit naar aanleiding van de VTM-reeks Amateurs. Het productiehuis maakte afspraken met een aantal gemeenten en streekorganisaties om Amateurs budgettair rond te krijgen. We moeten zeggen dat die mensen hun afspraken niet na kwamen, want het Pajottenland is te weinig in beeld gekomen. Voor het bruegeljaar 2019 hebben we ook een bustocht uitgewerkt en die zit nog in ons programma. Bruegel is ‘een blijver’ voor onze streek. We hadden in 2019 ook een bruegelwandeling langs de kunstwerken in Dilbeek. Alle begrip dat Dilbeek het kerkje van Sint-Anna-Pede in de kijker wilde zetten. Ik zou dezelfde keuze hebben gemaakt. Vele mensen waren echter van oordeel dat de omgeving te weinig platteland uitstraalde. Het meer landelijke Pajottenland is nog meer te linken aan een aantal bruegelcomposities.”

Ook een terugkerend gebeuren van de streekgidsen: de maandelijkse wandelingen.

“Daarvoor is onze streekgids Jan Quinart verantwoordelijk. Het opmaken van de kalender, de gemeenten die aan bod gaan komen en de daarbij horende thema’s zet hij op papier. Dan zoekt hij collega-gidsen om het uit te werken en om de wandeling te begeleiden. Die wandelingen zijn intussen een klassieker in de regio.”

Lees verder onder de foto.

Een aantal van de te bezoeken locaties schakelen meer over op eigen gidsen. Kiest iedereen voor een eigen richting?

“Het klopt dat een aantal onder hen, wat wij de attracties noemen, de laatste jaren zelf de rondleidingen organiseren. Zo heeft het kasteel van Gaasbeek eigen mensen opgeleid. Voor het kasteel van Beersel en de rozentuin in Coloma nemen die gemeenten rechtstreeks contact op met een streekgids. Het Museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele heeft ook eigen gidsen. Ik denk niet dat iedereen echt een eigen richting kiest. Toch is die werkwijze niet ideaal voor de samenwerking binnen het toerisme in het Pajottenalnd en de Zennevallei. Vroeger kwam iedereen mekaar meer tegen op het terrein. Die contacten zorgden voor kansen. Nu Toerisme Pajottenland & Zennevallei ophoudt te bestaan, is het aan Toerisme Vlaams-Brabant om die zorg op te nemen. Ze hebben daarvoor een medewerker aangeworven. De boekingen voor de gidsbeurten voor Halle zal de toeristische dienst van de stad opnemen, maar we moeten nog bekijken hoe dit voor de andere gemeenten in de streek zal verlopen.”

Heeft het stopzetten van Toerisme Pajottenland en Zennevallei nog andere gevolgen?

“Toerisme Pajottenland & Zennevallei werkte vanuit de eigen regio en de streekbenamingen. Bij Toerisme Vlaams-Brabant ligt de eerste focus al jaren op Groene Gordel als eerste communicatie. Het is aan de nieuwe medewerker om die draad vanuit de regio verder op te nemen. Alle gemeenten waren vertegenwoordigd in onze regionale toerismewerking en de leden van het dagelijks bestuur waren allen uit de regio. De regelmatige contacten tussen onze bestuursleden, gemeentebesturen en toerismewerkers bevorderde de streeksamenwerking en leverde nieuwe ideeën op. Ook voor ons als streekgidsen is het wennen nu de contacten meer vanuit Leuven komen.”

Luc Lippens:
“De regelmatige contacten tussen onze bestuursleden, gemeentebesturen en toerismewerkers bevorderde de streeksamenwerking en leverde nieuwe ideeën op. Ook voor ons als streekgidsen is het wennen nu de contacten meer vanuit Leuven komen.”

Als ik je hoor praten Luc, dan ben je precies al jaren bezig met toerisme in de streek?

“Toch is dit niet zo hoor. (lacht). Eigenlijk begon ik met het volgen van een brouwerscursus. Ik ontmoette Guido Dieudonné, de toenmalige voorzitter van de streekgidsen en zo ben ik met de cursus streekgids gestart. Toen ik een jaar lid was van de streekgidsen waren er voorzittersverkiezingen. Guido had er twee termijnen opzitten en volgens de statuten van de organisatie is dat het maximum. Ik wilde wel in het bestuur, maar al snel kwam de vraag of ik voorzitter wilde worden. Eigenlijk was er niet dadelijk een andere kandidaat. Ik heb dat aanvaard op voorwaarde dat Guido in het bestuur bleef. En zo ben ik intussen acht jaar voorzitter. Onze groep telt ongeveer 45 leden, waarvan een kleine 40 nog actief zijn.”

Komen jullie regelmatig samen?

“We hebben een algemene vergadering op het einde van het jaar. We houden wel regelmatig een uitstap en dat is voor ons een netwerkmoment. Zo bezochten we recent de bollen van de NAVO in Kester en trokken we naar een tentoonstelling in Mons. Het erfgoeddepot van de provincie staat op onze lijst en dat is zelfs een stukje bijscholing. Naar aanleiding van al het werk van Bart van Loo rond de Bourgondiërs bezoeken we een aantal steden in Vlaanderen. We blijven dus wel bezig.”

Lees verder onder de  foto.

Enkele maanden geleden maakte Route You bekend dat het Pajottenland veel werd opgezocht via hun digitale kanalen. Je bent een inwijkeling en kent veel mensen uit heel Vlaanderen. Hoe ziet een niet-Pajot deze streek?

“Laat me eerst en vooral zeggen dat ik het rurale Pajottenland een van de mooiste streken van België vind. Niet-Pajotten kennen het als een heuvelachtige streek, ze kennen geuzebieren, of hebben er toch al over horen praten. Volgens mij is het Pajottenland en de Zennevallei nog te weinig bekend, zeker de echte troeven. Wat er dient te gebeuren? Volgens mij vooral promotie met bewegende beelden en de streek in zijn geheel aan bod laten komen.”  

Wat is het favoriete plekje van Luc Lippens in de regio?

“Om te wandelen ga ik met mijn echtgenote vanuit Lembeek naar het Hallerbos. Fietsen doen we graag langs de kleine dorpjes in het Pajottenland, zoals Bellingen en Elingen.”

Heb je een lievelingsdrank of gerecht uit de streek?

“Wel, we zijn hier in 1973 komen wonen. In Halle heb ik geuze leren drinken. Dus geef mij gerust een echte oude geuze. Ik kom uit West-Vlaanderen en had daar nooit geuze gezien in een café. Behalve in de gespecialiseerde biercafés en aan de kust vind je de lambiekbieren weinig in mijn geboorteprovincie.”

Heb je in je agenda al een evenement dat je in 2022 zeker wil meemaken?

“Zoals ik zei, ik was heel tevreden dat de Toer de geuze kon doorgaan met bezoekers. Dus is mijn evenement voor 2022 al afgevinkt. Voorts laat ik de zomer op mij afkomen en ik zie wat we nog kunnen meepikken.”

Lees meer over 'Toerisme, vrije tijd en streekidentiteit' op persinfo.org

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?