Met ‘Beweging op (jouw) maat’ meer mensen aan het sporten krijgen

De interlokale vereniging Sportregio Pajottenland wil meer Gooikse en Lennikse mensen op een laagdrempelige manier aanzetten tot beweging. Met de gratis lessenreeks ‘Beweging op (jouw) maat’ kan je starten met sporten onder begeleiding van een ervaren lesgeefster.

Met de lessenreeks wordt er rekening gehouden op de individuele beweegnoden en wordt je op weg gezet naar een actievere, gezondere levensstijl.

Dit initiatief loopt van zaterdag 9 juni door tot het einde van de zomervakantie.
In Gooik gaat de sessie van 9.30 tot 10.30 uur door op het Oud Atletiekplein in de Dorpsstraat.
Voor Lennik geldt hetzelfde maar van 11 tot 12 uur in WCD Den Bleek in Stationsstraat 35.

Informatie en inschrijvingen voor dit gratis lessenpakket?

- Sportdienst Gooik – 054/32 89 79 - sport@gooik.be

- Sportdienst Lennik – 02/531 02 38 - sport@lennik.be

- Belinda Vandenbrande (lesgeefster) – 0472/93 02 91


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?