Merchtem verkoopt houtvoorraad aan hoogste bieder

Het gemeentebestuur van Merchtem beschikt momenteel over zo'n aanzienlijke houtvoorraad dat besloten werd een openbare verkoop te organiseren.

Het hout wordt te koop aangeboden aan mogelijk geïnteresseerden en in de staat waarin het zich bevindt. De koper staat zelf in voor het laden en afvoeren van het betreffende hout. Er is geen minimum instelprijs vastgesteld.  

Het hout bevindt zich op de gemeentelijke loods, Koeweidestraat 29 en kan bezichtigd worden op afspraak via 052 37 39 15 of loods@merchtem.be.

Er dient een bod ingediend te worden voor de hele houtvoorraad. De prijsofferte dient uiterlijk vrijdag 6 september om 12 uur op het gemeentehuis bezorgd te zijn (kan per mail, post of afgifte tegen ontvangstbewijs op de Aankoopdienst). De offerte moet in een dubbele omslag gesloten zijn. De binnenste omslag dient de vermelding ‘OFFERTE VERKOOP HOUT’ te dragen. De buitenste omslag moet geadresseerd zijn aan: ‘Gemeente Merchtem – Aankoopdienst, Nieuwstraat 1 te 1785 Merchtem’.

Na toewijzing moet het hout afgehaald worden binnen de twee weken. Na verloop van deze termijn en het niet afhalen, kan de verkoop toegewezen worden aan de tweede hoogste regelmatige bieder.

Meer info? Dienst Uitvoering, Koeweidestraat 29, 052 37 39 15, loods@merchtem.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?