Merchtem schaft blauwe zone vanaf volgend jaar af

Inwoners van Merchtem-centrum moeten geen nieuwe bewonerskaart meer aanvragen. De blauwe zone wordt namelijk afgeschaft vanaf 3 januari 2022. Er wordt ingezet op meer 60 minuten parkeerplekken én op bijkomende buurt- en randparkings.

“We hebben besloten om de blauwe zone af te schaffen aangezien deze letterlijk en figuurlijk op zijn grenzen botste. Het oorspronkelijke idee was om de zone nog te vergroten, maar dan zou nagenoeg het hele centrum ingekleurd worden als blauwe zone.”, zegt burgemeester Maarten Mast.

“Momenteel delen we ook evenveel bewonerskaarten uit dan dat er parkeerplaatsen zijn in de blauwe zone. Op deze manier schiet je het doel van de blauwe zone voorbij, namelijk voldoende parkeerplaatsen hebben voor de handelaars.”, gaat schepen van Mobiliteit Lien Casier verder. 

Daarom heeft het gemeentebestuur beslist om de blauwe zone af te schaffen en volop in te zetten op veel meer 60 minuten parkings. “We voorzien in totaal ongeveer 130 kortparkeerplaatsen van 60 minuten in het centrum. Concreet betekent dit dat je minstens 60 minuten, maar vaak ook langer mag parkeren. Als je toekomt om 10u10 mag je jouw schijf bijvoorbeeld zetten op 10u30 en kan je dus parkeren tot 11u30.”

Naar aanleiding van de opmaak van het mobiliteitsplan werden meerdere opties, gaande van betalend parkeren tot meer 30 minuten parkeerplaatsen, besproken met zowel handelaars, horeca, Mobiliteitsraad, Denktank, Merchtemnaren, Gewest, studiebureau, scholen, enzovoort. Zo kwam er ook de input van de handelaars en inwoners dat 60 minuten parkings de voorkeur genieten. Zo is er tijd om bij meer dan één handelaar boodschappen te doen en komt de parkeerplaats ook snel genoeg weer vrij.

Concreet wordt in bijna de hele handelskern ingezet op 60 minuten parkeerplaatsen. Als je langer in het centrum wil blijven, dan kan je parkeren op de randparkings zoals Mieregemplein (waar grotendeels geen tijdsbeperking meer zal gelden), August de Boeckhuis, Dendermondestraat, Krekelendries, ... Ook op de Markt blijft het merendeel van de plaatsen voor langparkeerders. “We blijven ook verder inzetten op verfraaiing van de dorpskern (een voorbeeld daarvan is het pleintje rond de onbekende soldaat), in combinatie van het verwerven en heraanleggen van die randparkings.”, vertelt burgemeester Mast. “Een goed voorbeeld hiervan is de recent aangekochte grotere buurtparking Krekelendries, die volgend jaar wordt heraangelegd en waarvan de capaciteit met ongeveer 30 plaatsen zal stijgen.”

Om te zorgen dat er wel degelijk voldoende verloop zit op de kortparkeerplaatsen, is handhaving uiteraard zeer belangrijk. Daarom zal de controle fors worden opgedreven. De parkeerplaatsen waar het nieuwe regime geldt, zullen duidelijk aangeduid worden met bebording zodat het zeer leesbaar is welk tijdsregime geldt op de parkeerplaats. Het nieuwe systeem stelt ons ook in de mogelijkheid om snel te schakelen als er bijsturing nodig is. Enkele borden plaatsen of wegnemen is het werk niet, weet schepen Casier.

“We volgen deze maatregel verder op aan de hand van een parkeeronderzoek dat volgend jaar in september wordt uitgevoerd. Er wordt dan op verschillende momenten in het hele centrum geteld wat de parkeerbezetting per straat is. Zo detecteren en objectiveren we beter de probleempunten of weten we of het nieuwe beleid wel goed werkt. Na die evaluatie sturen we al dan niet bij. Handelaars, horeca of andere zelfstandigen die van mening zijn dat ook zij nood hebben aan zo’n 60 minuten parkings, kunnen ons steeds contacteren met hun vragen.”, besluit schepen Casier.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?