Merchtem in zee met Denderstroom voor plaatsen van zonnepanelen

Klimaatopwarming is reëel maar oplossingen lijken vaak duur, onrealistisch en ver-van-mijn-bed. Een samenwerking tussen de gemeente Merchtem en energiecoöperatie Denderstroom toont echter aan dat dit niet het geval hoeft te zijn. De komende maanden worden 150 zonnepanelen op 2 gebouwen van de gemeente Merchtem geplaatst en dit met geld van lokale burgers, die mee van de opbrengst genieten.

De samenwerking tussen gemeente Merchtem en Denderstroom

De gemeente Merchtem stelt de daken van basisschool Ten Bos en het ontmoetingscentrum in Brussegem ter beschikking aan Denderstroom. Zij zal er vervolgens zonne-installaties op plaatsen en onderhouden gedurende 20 jaar. De zonnepanelen zullen een belangrijk deel van de stroombehoefte dekken, en dit tegen een prijs die lager is dan de huidige elektriciteitsprijs. Bovendien worden de installaties na deze periode gratis eigendom van de gemeente.

Denderstroom zal het investeringsbedrag in de eerste plaats ophalen bij de inwoners van de gemeente die mede-eigenaar van de installatie worden, en normalerwijze een dividend ontvangen.

De zonnepaneleninstallaties

Denderstroom voorziet meer dan 150 zonnepanelen op beide gebouwen. Samen hebben de installaties een vermogen van 60 kWp, die jaarlijks zo’n 55.000 kWh elektriciteit genereren. Dit is een belangrijk deel van het totale elektriciteitsverbruik van beide gebouw en het equivalent van bijna 20 Merchtemse gezinnen.

Hoe burgers kunnen participeren

Burgers kunnen via de website van Denderstroom coöperant worden van de energiecoöperatie en op die manier participeren in het Merchtem-project. Eén aandeel kost 250 € en elk persoon mag er maximaal 20 kopen. De winst die de coöperatie maakt met de zonne-projecten wordt via een dividend uitbetaald aan de coöperanten. Het bestuur van de coöperatie wordt democratisch (1 coöperant = 1 stem) verkozen door de coöperanten. Vanaf 2020 wordt een dividend van 3% verwacht.

Om de Merchtemnaar te informeren over de werking van Denderstroom en de concrete projecten, zal samen met de gemeente een online infosessie opgezet worden. Deze zal doorgaan op woensdag 16 december 2020 om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar info@denderstroom.be en zullen dan daags voor de infosessie een uitnodiging ontvangen om deze digitaal te kunnen volgen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?