'Mens gedenk bij het uur dat slaat, het einde komt 't zij vroeg of laat'

STRIJTEM - Luc Van Liedekerke legt de laatste hand aan een uitgebreide brochure over het oude kerkhof van Strijtem. Hij gebruikt als titel een opschrift dat te lezen staat boven het oksaal in de kerk van Strijtem. 'Mens gedenk bij het uur dat slaat, het einde komt 't zij vroeg of laat'.

Het kerkhof van Strijtem werd in 1995 officieel ‘gesloten’, maar er werden al vanaf 1985 mensen uit Strijtem maar ook uit Pamel en Onze-Lieve-Vrouw Lombeek op de nieuwe begraafplaats begraven. Na 1995 mochten er rond de kerk wel nog begravingen gebeuren in bestaande familiekelders.

Luc Van Liedekerke bracht alle grafzerken en plaatsen uit de periode tussen 1930 en 1993, die binnen de kerkhof muur liggen, in kaart. Daar komen ook kruisen en grafplaatsen uit vorige eeuwen en grafzerken die in de kerk liggen of tegen de kerkmuren staan. ‘Het gaat om 325 begraafplaatsen, maar eigenlijk gaat het om veel meer mensen omdat er soms 2 of meer mensen op een perceel begraven liggen”, weet Luc Van Liedekerke. Op de meeste grafzerken is er nog een naam te vinden maar soms moest hij de letters en cijfers een beetje inkleuren om ze te kunnen lezen.  “Voor sommige graven moest ik de familie gaan opzoeken en doodsprentjes raadplegen. Ik kreeg ook veel informatie van de oude veldwachter”, zegt Van Liedekerke.

Ouder

In de brochure zal veel informatie te vinden zijn over de periode tussen 1930 en 1993 maar het kerkhof van Strijtem is veel ouder. “We vonden een afbeelding uit 1641 op een Ninoofse abdijkaart. In 1857 kwam er een groter kerkschip waardoor een deel van het kerkhof verdween, maar later is het weer uitgebreid”, weet Van Liedekerke.

Funeraire symbolen

Wie zich afvraagt wat een aantal funeraire symbolen op sommige graven betekenen komt daarover ook meer te weten in Van Liedekerkes werk. “Als je zo uren aan een stuk rond loopt op het kerkhof, dan beginnen er heel wat zaken op te vallen. Er hangen op meerdere graven een ‘Christus met kruis’ van kunstenaar Sylvan Norga. Vele mensen kennen bijvoorbeeld de symboliek van de twee handen niet. Je ziet er ook ‘imortellen’ rond foto’s of een urne met sluier.”

Wereldoorlog

Omdat dit jaar de 100e verjaardag van de eerste Wereldoorlog wordt herdacht krijgen ook de gesneuvelde soldaten en oud-strijders de nodige aandacht. Het monument van de gesneuvelden werd onlangs grondig gerestaureerd. Er werden zelfs een aantal nieuwe foto’s aan gebracht. Maar ook de vroegere burgemeesters en belangrijke personen uit de parochie passeren  de revue.

Doodsprentjes

 Wie nog oude doodsprentjes in zijn bezit heeft van mensen, die op het kerkhof van Strijtem begraven liggen, mogen dit melden aan de auteur. Het gaat om overlijdens tussen 1930 en 1960.

Klassering

De kerkhofmuur is geklasseerd maar door het nieuwe ‘Onroerenderfgoed-decreet, dat in gaat op 1 januari 2015, zou ook het kerkhof kunnen beschermd worden omdat het in een beschermd dorpsgezicht gelegen is. Het decreet voorziet een subsidiëring van 80% voor het onderhoud. Burgemeester Christine Hemerijckx zal daar over een toelichting geven bij de voorstelling van de brochure.

De brochure wordt voorgesteld op vrijdag 31 oktober om 19 uur in de Sint-Martinuskerk, na de kerkdienst voor Allerheiligen.

De brochure wordt uitgebracht in A4-formaat en telt ongeveer 60 pagina's en kost 10 euro. Het werk kan alleen met een voorinschrijving besteld worden tot 15 oktober. Te storten op rekening nr: BE06 0630 0933 0122 van Luc Van Liedekerke, Lostraat 157 1760 Strijtem. Tel: 054-26.00.37.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?